Ślub cywilny - formalności, koszty i przebieg ceremonii

Ślub cywilny fot. Adobe Stock
Ślub cywilny to kilka formalności i opłat. Sprawdź, jakie dokumenty należy przygotować, ile kosztuje ceremonia ślubu cywilnego oraz jak ubrać się na ślub cywilny.
Ślub cywilny fot. Adobe Stock

Ślub cywilny to ceremonia zawarcia związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego. Jest tak samo ważny, jak ślub kościelny. Jakie formalności są związane z organizacją ceremonii w USC i o jakich dokumentach nie można zapomnieć?

Ślub cywilny – dokumenty i koszty

Aby wziąć ślub cywilny, należy zgłosić taką wolę w Urzędzie Stanu Cywilnego. Na co najmniej miesiąc przed planowanym ślubem narzeczeni mają obowiązek osobiście zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego. W USC należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 84 zł, okazać dowody tożsamości oraz złożyć odpis skrócony aktu urodzenia i pisemne zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa.

Dokumenty do ślubu cywilnego wymagane w przypadku panny lub kawalera:

 • odpis skrócony aktu urodzenia,
 • dowód osobisty do wglądu.

Dokumenty do ślubu cywilnego wymagane w przypadku wdowy lub wdowca:

 • odpis skrócony aktu urodzenia,
 • odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka,
 • dowód osobisty do wglądu.

Dokumenty do ślubu cywilnego wymagane w przypadku osób rozwiedzionych:

 • odpis skrócony aktu urodzenia,
 • odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o rozwodzie lub sentencję rozwodu,
 • dowód osobisty do wglądu.

Dokumenty do ślubu cywilnego wymagane w przypadku kobiety nieletniej, pomiędzy 16-tym a 18-tym rokiem życia:

 • odpis skrócony aktu urodzenia,
 • pisemne zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa,
 • postanowienie sądu rodzinnego zezwalające na zawarcie małżeństwa.

Dokumenty do ślubu cywilnego wymagane w przypadku cudzoziemca:

 • odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego,
 • zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej,
 • postanowienie sądu rodzinnego zezwalające na zawarcie małżeństwa UWAGA! Niektóre kraje (np. USA) nie wydają takich zaświadczeń. Amerykanin musi się wówczas zwrócić do polskiego sądu rodzinnego o zgodę na zawarcie małżeństwa bez zaświadczenia (czeka się na nią dwa, trzy miesiące; musi ją przetłumaczyć tłumacz przysięgły).

Przysięga składana na ślubie cywilnym

Słowa przysięgi małżeńskiej na ślubie cywilnym różnią się od słów przysięgi kościelnej. Małżonkowie nie przysięgają sobie miłości, wierności i uczciwości małżeńskiej, lecz obiecują sobie zgodne, szczęśliwe i trwałe życie.

Świadoma praw i obowiązków wynikających z założenia rodziny, uroczyście oświadczam, że wstępuję w związek małżeński z (imię Pana Młodego) i przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe.

Jak wygląda ceremonia ślubu cywilnego?

Ślub cywilny trwa maksymalnie 20 minut, a przebieg ceremonii jest ściśle ustalony i odbywa się w kolejności:

 1. Przemowa urzędnika z USC o roli małżeństwa.
 2. Urzędnik z USC pyta małżonków, czy zamierzają zawrzeć małżeństwo i czy chcą by ich związek był zgodny, trwały i szczęśliwy.
 3. Małżonkowie składają sobie przysięgę i zakładają sobie obrączki.
 4. Następuje podpisują akt małżeństwa.
 5. Pan młody może pocałować pannę młodą. 

Jak się ubrać na ślub cywilny?

Suknia na ślub cywilny z reguły nie jest tak samo wystawna, jak na ślub kościelny. Z reguły kobiety decydują się na krótkie kreacje w jasnych kolorach. Dominują oczywiście biele, beże i écru. Modne są też suknie koronkowe, w kolanko o prostym kroju.

Jeśli jednak ślub cywilny jest główną uroczystością to suknia może być tak samo wystawna i bogato zdobiona jak na ślubie kościelnym. 

Niezależnie od mody, suknia ślubna na ślub cywilny powinna być dopasowana do sylwetki i stylu panny młodej. 

 

Czy można wziąć ślub poza Urzędem Stanu Cywilnego?

Oczywiście. Ślub można wziąć poza USC, jednak w miejscu, które gwarantuje zachowanie uroczystej formy i bezpieczeństwo uczestników. Kierownik USC może odmówić udzielenia ślubu w wybranym miejscu, jeśli uzna, że nie spełnia ono tych wymagań. Dodatkowa opłata za ślub poza urzędem wynosi 1 000 zł.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 21.02.2017 r.

Więcej o ślubach:
Jutro bierzesz ślub? Zobacz o czym powinnaś pamiętać
Jak wybrać idealną salę weselną?