POLECAMY

XI scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Temat: „Ó” i „u” w ćwiczeniach usprawniających funkcje percepcyjno-motoryczne.
XI scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Cel główny: utrwalanie poprawnej pisowni wyrazów z „ó” oraz „u” w ćwiczeniach usprawniających funkcje percepcyjno-motoryczne

Cele operacyjne:

 • ćwiczy umiejętność wypowiadania się;
 • usprawnia grafomotorykę;
 • ćwiczy koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową;
 • usprawnia pamięć, logiczne myślenie;
 • usprawnia pracę obu półkul mózgowych, przekracza środkową linię ciała;
 • ćwiczy pisownię wyrazów z „ó” oraz „u”.

Metody: słowna - praktycznego działania

Polecamy: Program edukacyjno- terapeutyczny "Ortografitti z Bratkiem"

Formy: zbiorowa - indywidualna - jednolita

Środki dydaktyczne: plakaty ortograficzne, ksero z zadaniami tekstowymi, komputer

Przebieg zajęć:

Część I

 • Powitanie: rytualna Iskierka przyjaźni;
 • Wypowiedzi ustne: Jakie masz plany na przyszłość?
 • Powtórzenie wiadomości z poprzednich zajęć: przypomnienie poznanych zasad pisowni wyrazów z „ó” oraz „u”, omówienie prac domowych.

Część II

 • Ćwiczenia tekstowe - seria Ortograffiti (str. 93-95): łączenie ponumerowanych punktów w obrazkową całość; mówienie wyrazów do rymu; odtwarzanie zapamiętanych wyrazów; analiza przysłowia; rozwiązywanie oraz tworzenie rebusów.

Część III

 • Ćwiczenia ruchowe wg metody Dennisona - zestaw wspomagający przekraczanie środkowej linii ciała, wspomagający sprawne uczenie się (ruchy naprzemienne, leniwe ósemki, słoń, wahadło, rysowanie oburącz w powietrzu, motyl na suficie, pozycja Cooka, sowa, punkty na myślenie, kapturek myśliciela itd.). Ćwiczenia przedstawia grupie wybrane dziecko, wspomagane przez prowadzącego. W trakcie wykonywania poszczególnych ćwiczeń dzieci recytują pasujące doń wierszyki.

Część IV

 • Trening ortograficzny przy komputerze;
 • Omówienie prac domowych;
 • Pożegnanie: rytualna Iskierka przyjaźni.

Zobacz także: Kinezjologia edukacyjna Paula Dennisona

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)