POLECAMY

Program edukacyjno-terapeutyczny ''Ortograffiti z Bratkiem''

Program edukacyjno-terapeutyczny ''Ortograffiti z Bratkiem'' to długo oczekiwana przez terapeutów, pedagogów, nauczycieli nowość w pracy z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania. Jest on kontynuacją dobrze już znanego programu, ale tym razem przeznaczoną tylko do wdrożenia na pierwszym etapie edukacyjnym (klasy I-III).
Program edukacyjno-terapeutyczny ''Ortograffiti z Bratkiem''

Głównym celem programu ORTOGRAFFITI z Bratkiem jest kształtowanie gotowości i doskonalenie umiejętności czytania i pisania.

Czytaj więcej o ortograffiti.

Program umożliwia osiągnięcie ważnych celów terapeutycznych:

rozwija dziecko emocjonalnie poprzez:

  • dostrzeganie stanów emocjonalnych bohaterów bajek,
  • rozpoznawanie własnych emocji,
  • nazywanie uczuć i stanów emocjonalnych,
  • kontrolowanie i wyrażanie ich w odpowiedni sposób,

rozwija umiejętności społeczne dziecka poprzez:

  • analizowanie sytuacji prezentowanych w bajkach,
  • integrowanie zespołu,
  • systematyczne tworzenie nawyków konstruktywnych zachowań,
  • dążenie do akceptacji innych i tolerancji,
  • budowanie poczucia bezpieczeństwa i zaufania oraz właściwych relacji w grupie,

stymuluje i usprawnia funkcje percepcyjno-motoryczne,

kształtuje wrażliwość i świadomość fonologiczną,

doskonali umiejętność poprawnego mówienia,

kształtuje wrażliwość i świadomość ortograficzną,

rozwija twórcze myślenie i wyobraźnię,

wspomaga rozwój dziecka w zakresie edukacji matematycznej,

uzupełnia wiadomości i umiejętności wynikające z zaniedbania środowiskowego, deficytów rozwojowych, słabszej predyspozycji psychofizycznej i intelektualnej,

stymuluje sferę motywacyjną rozwoju,

buduje wiarę we własne siły i możliwości,

motywuje do pokonywania trudności,

rozwija zainteresowania,

wzmacnia mocne strony.

Polecamy: Organizacja pracy dziecka dyslektycznego

Więcej informacji o programie, w tym materiały szkoleniowe przygotowujące do pracy z programem, są dostępne na oficjalnej stronie Programu Edukacyjno-Terapeutycznego ORTOGRAFFITI. Gorąco zachęcam do lektury!

  

Opracowanie: pedagog Kinga Ignaszewska-Łaz

Źródło: materiały bazowe Programu Edukacyjno-Terapeutycznego ORTOGRAFFITI, M. Rożyńska „Scenariusz spotkania z rodzicami dzieci ryzyka dysleksji (klasa I). Uczeń ryzyka dysleksji w szkole i w domu”.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)