POLECAMY

Obserwacja zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

W Terapeutycznej Szkole Podstawowej Nr 119 we Wrocławiu odbyła się w 2006 r. konferencja dla pedagogów i psychologów szkolnych.
Obserwacja zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Cel główny zajęć: usprawnianie zaburzonych funkcji percepcyjno-motorycznych.

Cele operacyjne zajęć:

 • usprawnienie pracy obu półkul mózgowych, przekraczanie środkowej linii ciała,
 • ćwiczenie umiejętności wypowiadania się,
 • usprawnienie grafomotoryki,
 • kształcenie logicznego myślenia, kojarzenia,
 • usprawnienie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • ćwiczenie pamięci wzrokowej oraz słuchowej.

Metody: słowna - praktycznego działania - aktywizująca

Formy: zbiorowa - indywidualna - jednolita

Środki dydaktyczne: woda do picia, karty matematyczne, kości, artykuły piśmiennicze, kartoniki z kategoriami, kartoniki z rebusami.

Przebieg zajęć:

 • gimnastyka mózgu P. Dennisona: picie wody, leniwe ósemki z wierszykami, ruchy naprzemienne z miesiącami, punkty na myślenie, uziemienie, pozycja Cooka,
 • karty matematyczne: gra „Szeryf”, „Olbrzym”, „Liliput”, „Samuraj”,
 • kości: gra „Koszykarz”,
 • rozmowa w grupie o tym, co bym poprawił w swojej grze,
 • tworzenie wyrazów od podanych sylab początkowych; zapisywanie w kołowym schemacie,
 • wymienianie zawodów, miast, kolorów, roślin, zwierząt, imion – według wylosowanej kategorii – z podaną literką na początku, w środku lub na końcu wyrazu,
 • rozwiązywanie rebusów według przydzielonych kartoników,
 • rozmowa w grupie o tym, czego nowego się dziś nauczyłem, co sprawiło mi największy kłopot,
 • podsumowanie zajęć – najważniejsze treści.
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)