POLECAMY

VII scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Temat: „U” w czasownikach zakończonych na „- uję”, „- ujesz” itp.
VII scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Cel główny: zapoznanie z zasadami pisowni wyrazów z „u”

Cele operacyjne:

 • ćwiczy umiejętność wypowiadania się;
 • usprawnia technikę czytania, słownik;
 • usprawnia grafomotorykę, kaligrafię;
 • ćwiczy koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową;
 • usprawnia pamięć, logiczne myślenie;
 • ćwiczy orientację w przestrzeni;
 • usprawnia pracę obu półkul mózgowych, przekracza środkową linię ciała;
 • zna zasady pisowni wyrazów z „u”.

Metody: słowna - praktycznego działania

Formy: zbiorowa - indywidualna - jednolita

Środki dydaktyczne: plakaty ortograficzne, ksero z zadaniami tekstowymi, komputer

Polecamy: XIV scenariusz zajęć korekcyjno- kompensacyjnych

Przebieg zajęć:

Część I

 • Powitanie: rytualna Iskierka przyjaźni;
 • Wypowiedzi ustne: Czy masz jakąś pasję, której poświęcasz swój wolny czas? Przedstaw ją za pomocą ruchu, bez używania słów, następnie opowiedz o niej;
 • Powtórzenie wiadomości z poprzednich zajęć: przypomnienie poznanych reguł ortograficznych, omówienie prac domowych.

Część II

 • Omówienie zasad pisowni „u” w czasownikach zakończonych na „- uję”, „- ujesz” itp.;
 • Praca z tekstem: odczytanie tekstu, odpowiedzenie na pytania do tekstu, podkreślenie czasowników zakończonych na „- uję”, „- ujesz” itp.

Część III

 • Zapamiętywanie czasowników zakończonych na „- uję”, „- ujesz” itp.: uczestnicy po kolei wypowiadają zapamiętane wyrazy, dokładając za każdym razem kolejne oraz starając się nie opuścić żadnego z już wypowiedzianych;
 • Ćwiczenia grafomotoryczne: łączenie kropek tworzących kształt, pisanie po śladzie.

Część IV

 • Ćwiczenia ruchowe wg metody Dennisona - zestaw wspomagający przekraczanie środkowej linii ciała, wspomagające sprawne uczenie się (szklanka wody, myślenie o „X”, ruchy naprzemienne, leniwe ósemki, słoń, oddychanie przeponowe - piórko, wahadło, rysowanie oburącz, alfabetyczne ósemki, aktywna ręka, motyl na suficie, pozycja Cooka, pompowanie piętą, sowa, punkty na myślenie, wypady, luźne skłony, kapturek myśliciela, energetyczne ziewanie, akumulator, zginanie stopy). Ćwiczenia przedstawia grupie wybrane dziecko, wspomagane przez terapeutę.

Część V

 • Trening ortograficzny przy komputerze;
 • Omówienie prac domowych;
 • Pożegnanie: rytualna Iskierka przyjaźni.
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)