Urodziłam niepełnosprawne dziecko – co dalej?

Urodziłam niepełnosprawne dziecko – co dalej?

Niepełnosprawność dziecka nigdy nie jest zaplanowana, co więcej, zdarza się, że rodzice dowiadują się o niej dopiero po narodzinach dziecka. Towarzyszy temu zaskoczenie, niepewność - co robić dalej? Gdzie szukać pomocy? Radzi nasz ekspert.
/ 15.02.2011 11:08
Urodziłam niepełnosprawne dziecko – co dalej?

Nie zawsze informacja o niepełnosprawności dziecka jest przekazywana rodzicom przy narodzinach. Niekiedy niepełnosprawność ujawnia się po kilku miesiącach, a nawet latach od narodzin, innym zaś razem jest wynikiem wypadku lub choroby. Szkoły specjalne, klasy integracyjne i dzieci niepełnosprawne na zajęciach lekcyjnych i na placach zabaw nie stanowią już czegoś nowego w polskim krajobrazie edukacyjno-społecznym. A jednak, gdy dowiedzieliście o niepełnosprawności dziecka – pojawiło się pytanie: co teraz zrobimy?

Pomoc ze strony państwa

Każde dziecko niepełnosprawne jest obywatelem państwa, z którego strony należy się mu pomoc. Dlatego powołany został Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PFRON, z którego pomocy można skorzystać w ramach proponowanych programów. Istnieje również sieć placówek służby zdrowia – poradni, które prowadzą rehabilitację osób z różnego typu niepełnosprawnościami... czytaj więcej w dziale Dziecko niepełnosprawne

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)