POLECAMY

Co zrobić, by dostać pomostówkę

Nie zdążyłaś przejść na wcześniejszą emeryturę, a chciałabyś już nie pracować? Skorzystaj z tzw. pomostówki.
Co zrobić, by dostać pomostówkę

Co zrobić, by dostać tzw. pomostówkę? To ważna informacja dla osób, które nie zdążyły przejść na wcześniejszą emeryturę!


Warunki otrzymania pomostówki

Prawo do emerytury pomostowej przysługuje osobie, która urodziła się po 1948 roku i ma ukończone 55 lat (60 lat – mężczyzna), a ponadto spełnia łącznie następujące warunki:
  • ma co najmniej 15-letni staż pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (patrz punkt 2); 
  • ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy wynoszący 20 lat (25 lat – mężczyzna);
  • pracowała w szczególnych warunkach lub charakterze przed 1 stycznia 1999 roku i po 31 grudnia 2008 roku;
  • rozwiązano z nią umowę o pracę.

 Zatrudnienie w szczególnych warunkach

Nie każda ciężka praca jest traktowana jako zatrudnienie w szczególnych warunkach.
Do tej grupy należą zajęcia, które mogą być ryzykowne dla zdrowia (np. w pomieszczeniach, gdzie temperatura wynosi poniżej 0 st. C). Natomiast prace w szczególnym charakterze wymagają od pracownika dużej odporności psychofizycznej.
Zalicza się do nich np. zatrudnienie na stanowisku opiekunki w domu pomocy społecznej. Wykaz takich zajęć określa załącznik do ustawy o emeryturach pomostowych (DzU z 2008 r. nr 237, poz. 1656).

Co zrobić, by dostać pomostówkę?

Nawet jeśli spełniasz wymagane warunki, pomostówki ie dostaniesz automatycznie. Musisz złożyć wniosek w ZUS. Dołącz formularz ZUS-Rp-6 z wpisanymi okresami pracy i dokumenty, które je potwierdzają.
Pomostówka nie może być niższa od najniższej emerytury wypłacanej przez ZUS (obecnie 706,29 zł).

Alicja Hass/ Przyjaciółka

Sprawdź inne porady finansowe:

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)