dziecko, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek opiekuńczy, zasiłek pielęgnacyjny, porady prawne fot. Dreamstime

Zasiłek pielęgnacyjny na dziecko

Sprawdź, czy ci przysługuje!
/ 19.07.2013 15:42
dziecko, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek opiekuńczy, zasiłek pielęgnacyjny, porady prawne fot. Dreamstime
Wychowuję syna, który porusza się na wózku. Nie mogę iść do/pracy, bo/muszę się nim zajmować. Podobno w takiej sytuacji mogę starać się o/jakiś zasiłek. Czy to prawda?
Iza M., Wrocław

Tak. Osoba, która nie może podjąć pracy, bo musi opiekować się niepełnosprawnym dzieckiem, może starać się o świadczenie pielęgnacyjne. Wynosi ono 520 zł i nie jest uzależnione od dochodu rodziny.

Takie świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:

  • matce lub ojcu,
  • innym osobom, na których zgodnie z prawem ciąży obowiązek alimentacyjny,
  • opiekunowi faktycznemu mdziecka, czyli osobie, która się nim rzeczywiście zajmuje i wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie.
Ważne. Dziecko musi mieć orzeczoną niepełnosprawność, ze wskazaniem, że wymaga opieki lub pomocy innej osoby.

Wniosek o przyznanie świadczenia należy złożyć do instytucji, która w Pani gminie zajmuje się wypłatą świadczeń rodzinnych (urząd gminy lub ośrodek pomocy społecznej). Trzeba do niego dołączyć zaświadczenie o niepełnosprawności dziecka.

Uwaga!  Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, gdy dziecko którym się opiekujemy, zawrze związek małżeński lub przebywa w placówce opiekuńczej zapewniającej całodobową opiekę.
 

Inną formą pomocy jest zasiłek pielęgnacyjny


Przysługuje on:
  • dziecku niepełnosprawnemu,
  • osobie powyżej 16 lat, jeśli ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • osobie powyżej 16. roku życia, z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeśli ułomność powstała do 21. r.ż.

Zasiłek wynosi 153 zł.

Porady prawne i finansowe - forum >>