dziecko, mama, zasiłek opiekuńczy, porady prawne fot. Dreamstime

Zasiłek na dziecko wymagające opieki

Zasiłek opiekuńczy wynosi 80 proc. wynagrodzenia przysługującego za okres 12 miesięcy przed złożeniem wniosku
/ 17.08.2011 06:58
dziecko, mama, zasiłek opiekuńczy, porady prawne fot. Dreamstime
W jakich sytuacjach mogę skorzystać z zasiłku opiekuńczego. Czy mam do niego prawo na zdrowe dziecko, którego nie mam z kim zostawić?
Sławka C., Kluczbork

 
Tak. Zasiłek opiekuńczy  przysługuje bowiem w sytuacji gdy:
- dziecko nie skończyło 8 lat, a Pani musi się nim zająć, bo np. zamknięto żłobek lub zachorował małżonek stale się nim opiekujący;
- dziecko nie ma ukończonych 14 lat, jest chore i wymaga opieki.

To świadczenie przysługuje także w razie konieczności opieki nad innym chorym członkiem rodziny (m.in. dzieckiem, które skończyło 14 lat).

Do zasiłku opiekuńczego mają prawo nie tylko pracownicy. Może z niego skorzystać także osoba prowadząca firmę lub zatrudniona na podstawie umowy- zlecenia lub agencyjnej, o ile opłaca składkę chorobową.

Aby otrzymać zasiłek opiekuńczy, należy przedstawić:
- gdy dziecko jest chore – zwolnienie lekarskie wystawione na formularzu ZUS ZLA.
- gdy zachorował współmałżonek opiekujący się dzieckiem – zaświadczenie lekarskie wystawione na zwykłym blankiecie;
- gdy musi Pani zostać z dzieckiem, bo np. zamknięto żłobek, wystarczy tylko Pani oświadczenie.

Trzeba też wypełnić formularz ZUS 15. Jest w nim m.in. informacja o ojcu dziecka – czy pracuje, czy jest bezrobotny. To ważne, bo zasiłek przysługuje, gdy nie ma innych członków rodziny mogących zapewnić opiekę.

Uwaga!
W przypadku opieki nad chorym dzieckiem w wieku do 2 lat ma Pani prawo do zasiłku nawet wtedy, gdy są inne osoby, które mogą się nim zająć.

Alicja Hass / Pani domu

Porady prawne i finansowe - forum >>