Młoda kobieta w okularach siedzi przed laptopem. fot. Adobe Stock

Dobrowolne składki ZUS na ubezpieczenie emerytalne i rentowne. Jak opłacać?

Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowne można opłacać samodzielnie. Jak to zrobić?
Marta Kosakowska / 17.07.2018 14:18
Młoda kobieta w okularach siedzi przed laptopem. fot. Adobe Stock

Osoby, które nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu, mogą samodzielnie opłacać składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. ZUS daje możliwość dobrowolnego odprowadzania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Przeczytaj praktyczny poradnik o tym, jak samemu opłacać ZUS.

Spis treści:

 • Dobrowolne składki ZUS - kto może opłacać?
 • Dobrowolne składki ZUS - zasady opłacania
 • Dobrowolne składki ZUS - wysokość opłat

Czym zajmuje się ZUS?

Dobrowolne składki ZUS - kto może opłacać?

Składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne i rentowe) może opłacać każdy, kto nie pracuje, nie prowadzi firmy i nie ma umów-zleceń. Dobrowolnie do ubezpieczenia może zgłosić się każdy, kto:

 • mieszka w Polsce,
 • nie mieszka w Polsce, lecz wcześniej był objęty ubezpieczeniem społecznym w Polsce,
 • nie mieszka w Polsce, lecz podlega przepisom o koordynacji systemu ubezpieczenia społecznego.

Dobrowolne składki ZUS - zasady opłacania

Aby dobrowolnie zacząć opłacać składki ZUS należy wypełnić wniosek. Ubezpieczenie obowiązuje od dnia złożenia dokumentu w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Data objęcia ubezpieczeniem nie może być wcześniejsza niż ta wskazana we wniosku. Dobrowolne ubezpieczenie ustanie:

 • W dniu wskazanym we wniosku jako data z tych ubezpieczeń. Nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został złożony.
 • W dniu, w którym ustanie możliwość podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu. Na przykład podpisana zostania umową o pracę, która gwarantuje składki ZUS.
 • Pierwszego dnia miesiąca, w którym składki zostaną opłacone po terminie lub nie zostaną odprowadzone w całości.

Warto pamiętać, że kiedy okres dobrowolnego odprowadzania składek ZUS przekroczy 10 lat, nie będzie obowiązywać gwarancja wypłaty minimalnego świadczenia (emerytury lub renty). W takich przypadkach świadczenie będzie wypłacane zgodnie ze stanem zgromadzonych środków.

Dobrowolne składki ZUS - wysokość opłat

Podstawę wymiaru dobrowolnych składek ZUS stanowi zadeklarowana kwota. Najniższą podstawą dobrowolnych składek do ZUS jest płaca minimalna. W 2018 roku wynosi ona 2100 zł brutto. Składki od tej kwoty wynoszą:

 • składka na ubezpieczenie emerytalne - 19,52% x 2100 zł = 409,92 zł
 • składka na ubezpieczenia rentowe - 8% x 2100 zł = 168 zł

Łącznie: 577,92 zł.

Szczegółowe zasady dobrowolnego przystąpienia do składek dostępne są w poradniku przygotowanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Dowiedz się więcej:
Wysokość składek ZUS w 2018 roku
Ile wyniosą składki ZUS w 2019 roku?
Preferencyjny ZUS - komu przysługuje i ile wynosi?