Kobieta i mężczyzna pracują przy laptopach. fot. Adobe Stock

Rejestracja w powiatowym urzędzie pracy - poradnik krok po kroku

Jak wygląda rejestracja w powiatowym urzędzie pracy? Jakie dokumenty są potrzebne?
Marta Kosakowska / 10.07.2018 15:48
Kobieta i mężczyzna pracują przy laptopach. fot. Adobe Stock

Urząd pracy to instytucja państwowa, której zadaniem jest pomoc osobom bezrobotnym. Jest również pośrednikiem między osobami poszukującymi pracy, a pracodawcami, którzy szukają pracowników. Dzięki rejestracji, uzyskuje się ubezpieczenie zdrowotne, pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz zasiłek dla bezrobotnych. Aby uzyskać status osoby bezrobotnej, trzeba zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy. Jak to zrobić?

Co można załatwić w urzędzie pracy?

Powiatowy urząd pracy - rejestracja

Krok 1.

Po pierwsze trzeba odszukać właściwy urząd pracy. Należy zarejestrować się do urzędu, który przynależy do miejsca zameldowania (stałego lub tymczasowego) osoby poszukującej pracy. W przypadku braku meldunku, trzeba należy się do urzędu w miejscu aktualnego przebywania.

Krok 2.

Rejestracja w PUP może przebiegać na dwa sposoby:

 1. Chęć rejestracji można zgłosić elektronicznie na stronie internetowej odpowiedniego urzędu pracy lub w serwisie www.praca.gov.pl.  Należy wypełnić formularz, a następnie osobiście dostarczyć dokumenty do placówki. Urząd elektronicznie powiadomi o dacie i godzinie spotkania. Warto pamiętać, że przez internet jedynie zapisujemy się na rejestrację. Właściwa rejestracja odbywa się dopiero na miejscu w urzędzie.
 2. Osobista wizyta w powiatowym urzędzie pracy. Urzędnikowi trzeba będzie przedstawić szczegółowe informacje: imię i nazwisko, wiek, wykształcenie, doświadczenie zawodowe itp.

Potrzebne dokumenty

Krok 3.

Bez względu na wybór sposobu rejestracji w PUP, należy przygotować odpowiednie dokumenty. Rejestracja pójdzie sprawnie i szybko, jeśli pojawimy się w urzędzie przygotowani. Należy z nim przyjść do urzędu pracy, by móc okazać je urzędnikowi. Dokumenty mają na celu potwierdzenie tożsamości, wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego. Do urzędu trzeba przynieść:

 • dowód osobisty albo inny dokument tożsamości np. paszport,
 • oświadczenie dotyczące miejsca zameldowania,
 • świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia,
 • świadectwa pracy i inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej uprawnień przysługujących na podstawie przepisów ustawy,
 • dokumenty stwierdzające przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeśli takie istnieją.

Dodatkowo:

 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, jeśli bezrobotny jest osobą niepełnosprawną,
 • umowa-zlecenie, umowa agencyjną, inną umowa o świadczenie usług lub współpracę, jeśli osoba bezrobotna pracowała wcześniej w niepełnym wymiarze czasu pracy,
 • oświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeśli taka była prowadzona. W przypadku likwidacji - oświadczenie o wykreśleniu wpisu  działalności gospodarczej oraz zaświadczenie z ZUS-u. Jeśli działalność została zawieszona, potrzebne będzie oświadczenie o wpisie do ewidencji zawieszenia działalności gospodarczej.
 • zaświadczenie od ZUS-u, jeśli pobierany był zasiłek chorobowy, macierzyński lub świadczenie rehabilitacyjne, renta, renta rodzinna, świadczenie z ośrodka pomocy społecznej,
 • zaświadczenie o powierzchni nieruchomości rolnej wyrażonej w ha przeliczeniowych, jeśli bezrobotny jest właścicielem nieruchomości rolnej,
 • świadectwo zwolnienia z zakładu karnego, jeśli bezrobotny w takim przebywał,
 • skrócone akty urodzenia oraz PESELE dzieci, jeśli mają one być zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego osoby bezrobotnej.

Przeczytaj:
Jak szukać pracy przez LinkedIn? TOP 5 skutecznych wskazówek
Portal LinkedIn - czy warto mieć tam profil?
5 rad, które pomogą ci w poszukiwaniu pracy przez internet
Praca w Warszawie - jak i gdzie szukać zatrudnienia w stolicy?