Grzyby trujące

Grupa grzybów, która ze względu na zawartość substancji trujących stanowią zagrożenia dla zdrowia lub życia człowieka. Niektóre z nich tracą swoje trujące właściwości po uprzednim przygotowaniu (toksyny rozkładają się w wysokiej temperaturze) – z uwagi na ten fakt klasyfikuje się je jako fakultatywnie trujące.

Do grzybów trujących zalicza się: 

Muchomor sromotnikowy, czubajki, zasłonaka rudego – objawy wystąpić mogą nawet po kilku dniach (torsje, biegunka), spożycie grzybów prowadzi z reguły do uszkodzenia wątroby lub nerek.

Piestrzenica kasztanowata – powoduje uszkodzenie nerek, wątroby. Do objawów zalicza się m.in. zaburzenia świadomości i koordynacji, ostrą biegunkę, torsje i ból brzucha.

Strzępiak ceglasty, lejkówka odbielona, borowik grubotrzonawy, borowik szatański – grzyby z tej grupy powodują m.in. zwężenie źrenic, ślinotok, biegunka, torsje, spadek ciśnienia tętniczego.

Łasiczki – powodują halucynacje; mogą być przyczyną błogostanu lub stanu psychozy. Wystąpić mogą wymioty.

Czernidłaki – po wcześniejszym wypiciu alkoholu, spowodować mogą pobudzenie, lęk, którym często towarzyszą wymioty.

Muchomor czerwony – biegunka, wymioty, ból głowy, zawroty głowy, brak koordynacji ruchu, zaburzenia widzenia, przy równoczesnych zmianach stanu świadomości (naprzeciwmiennie pobudzenie i senność).