POLECAMY

Słownik po godzinach

Ezoteryka

Jest to wiedza, którą posiadają tylko osoby doświadczone, wtajemniczone lub takie, które przeszły inicjację. Istnieje bowiem obawa, że jeśli niektóre umiejętności posiadłyby nieodpowiednie osoby, mogłyby ich użyć w niecnych celach.

Słowo „ezoteryka” powstało w XIX w. i zostało użyte po raz pierwszy przez Jacquesa Mattera jako francuskie „l’ésotérisme”. Jednak jego znaczenie znane było już w starożytności. W Grecji używano bowiem słowa „ezoteryczny” (gr. esôterikos), co oznacza dosłownie „wewnętrzny”. Wszystko, co określano jako ezoteryczne, związane było z okultyzmem i wiedzą tajemną. Ezoteryka pokrywa się bowiem z okultyzmem. Jednak w XX wieku ezoteryści unikali nazywania siebie okultystami. Wynikało to z negatywnego zabarwienia pojęcia okultyzm, które kojarzyło się wielu osobom z kultem szatana.

Ezoteryka stara się udowodnić teorie, które zostały odrzucone przez naukę lub takie, których nie potrafi ona wyjaśnić. Trudno jest jednak wymienić wszystkie zagadnienia, którymi zajmuje się ezoteryka i przybliżyć jej poglądy, tym bardziej, że poglądy niektórych szkół są ze sobą sprzeczne.