Ezoteryka

Jest to wiedza, którą posiadają tylko osoby doświadczone, wtajemniczone lub takie, które przeszły inicjację. Istnieje bowiem obawa, że jeśli niektóre umiejętności posiadłyby nieodpowiednie osoby, mogłyby ich użyć w niecnych celach.

Słowo „ezoteryka” powstało w XIX w. i zostało użyte po raz pierwszy przez Jacquesa Mattera jako francuskie "l’ésotérisme”. Jednak jego znaczenie znane było już w starożytności.

W Grecji używano bowiem słowa „ezoteryczny” (gr. esôterikos), co oznacza dosłownie „wewnętrzny”. Wszystko, co określano jako ezoteryczne, związane było z okultyzmem i wiedzą tajemną. Ezoteryka pokrywa się bowiem z okultyzmem. Jednak w XX wieku ezoteryści unikali nazywania siebie okultystami. Wynikało to z negatywnego zabarwienia pojęcia okultyzm, które kojarzyło się wielu osobom z kultem szatana.

Ezoteryka stara się udowodnić teorie, które zostały odrzucone przez naukę lub takie, których nie potrafi ona wyjaśnić. Trudno jest jednak wymienić wszystkie zagadnienia, którymi zajmuje się ezoteryka i przybliżyć jej poglądy, tym bardziej, że poglądy niektórych szkół są ze sobą sprzeczne.

Powiązane: Okultyzm