Biometr

Przyrząd radiestezyjny w postaci diagramu lub tabelki z podziałką.

Został stworzony przez francuskiego radiestetę M. Bovisa w latach trzydziestych.

Za pomocą biometru można zrobić różnego rodzaju pomiary wielkości fizycznych i niefizycznych np. dokonać analizy składu chemicznego substancji czy zawartości czystego pierwiastka w stopie metali.

Pojęcie biometr często mylone jest z biometem - czyli wpływem warunków atmosferycznych na samopoczucie, szczególnie wśród meteopatów