Biorytmy

To rytmy biologiczne organizmów żywych tzw. zegar wewnętrzny.

Zadaniem tego zegara jest synchronizowanie procesów metabolizmu w cyklu dobowym (krótkim) i dłuższych okresach. Rytmem krótkim u człowieka jest przykładowo rytm snu (oraz to, ile snu potrzebuje człowiek) czy dobowe zmiany temperatury. Rytm długi to np. cykl występowania miesiączki u kobiet.

Najpopularniejszym opracowaniem hasła biorytmy jest opracowanie autorstwa W. Fliesa, lekarza, który biorytmy określa jako indywidualne cykle aktywności fizycznej, emocjonalnej i intelektualnej.

Biorytmy liczy się od momentu urodzenia człowieka. Szczególnie w kulturze chińskiej przywiązuje się dużą wagę do rytmów biologicznych człowieka. Ich znajomość była podstawowym warunkiem przeprowadzania leczenia.