Trygramy

Podstawowe jakości energii, które opisują fazy przemian energii chi, na podstawie Księgi przemian I Ching.

W Chinach, od wielu tysięcy lat, osiem trygramów reprezentuje źródła życia. Są one proste w swojej formie, składają się z ciągłych serii kresek ciągłych i przerywanych. Chińczycy uważają, że po raz pierwszy zostały zauważone na skorupie żółwia. Energia yin – to linia przerywana, a yang to ciągła. Każdy z trygramów posiada trzy linie, które układają się w osiem możliwych kombinacji. Każdy z nich posiada swoiste właściwości i charakterystykę. Wykorzystywane są jako baza w analizie feng shui. Podsumowując trygramy można powiedzieć, że to są podstawowe jakości energii, które opisują fazy przemian energii chi, na podstawie Księgi przemian I Ching. Rozróżniamy: SUN (związany z kierunkiem płd. –wsch.), LI (płd.), KUN (płn.-zach.), CHEN (wsch.), TUI ( zach.), KEN (pn.-wsch.), KAN (pn.) oraz CHIEN (pn. –zach.). Jedne reprezentują grupę zachodnią (KUN, TUI, KEN, CHIEN), pozostałe wschodnią. Każdy z trygramów związany jest z kierunkiem, żywiołem, numerem, członkami rodziny itp.