POLECAMY

Słownik po godzinach

Omen

Symbol, który traktuje się jako zapowiedź przyszłych zdarzeń. Mogą one mieć charakter zarówno pozytywny, jak i negatywny. Bardzo częstym, występującym w literaturze, w tym w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza, omenem jest kometa, która byłą traktowana jako zapowiedź wojny. Wierzono również, że pojawienie się kruka zwiastuje śmierć, podobnie traktowano wycie psa o zmierzchu. Dziś za omen uważa się na przykład stłuczenie lustra – zgodnie z wierzeniami przyniesie to osobie, która je stłukła siedem lat nieszczęść.