Omen

Symbol, który traktuje się jako zapowiedź przyszłych zdarzeń.

Omen może mieć charakter zarówno pozytywny, jak i negatywny. Bardzo częstym, występującym w literaturze, w tym w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza, omenem jest kometa, która byłą traktowana jako zapowiedź wojny.

Wierzono również, że pojawienie się kruka zwiastuje śmierć, podobnie traktowano wycie psa o zmierzchu.

Dziś za omen uważa się na przykład stłuczenie lustra – zgodnie z wierzeniami przyniesie to osobie, która je stłukła, siedem lat nieszczęść.

Interpretacja omenu zależna jest od danej kultury - w każdej coś innego może być symbolem, zapowiedzią, przepowiednią. Przykładowo: w krajach europejskich czarny kot interpretowany jest jako zapowiedź nieszczęścia, a na przykład w Wielkiej Brytanii - wręcz odwrotnie.