POLECAMY

Słownik

Stosik

Kilka kart leżących jedna na drugiej tak, żeby górna całkowicie przykrywała dolne.