Jak uniknąć długów spadkowych?

Spadek nie zawsze jest miłą niespodzianką. Czasami są to po prostu długi po zmarłym... Jak ich uniknąć?

Długi spadkowe - jak ich uniknąć
fot. Fotolia

Często pojawiającym się problemem jest to, że nasi bliscy nie informują nas dokładnie o swojej sytuacji finansowej i w chwili otwarcia spadku (w prawie polskim za otwarcie spadku uznaje się moment śmierci spadkodawcy) nie zdajemy sobie sprawy, że spadek jest obarczony długami i jakiej wysokości są to zobowiązania. Długi spadkowe nie muszą jednak przejść na spadkobierców.

Kiedy spadek staje się długiem?

Niestety zdarza się dość często, że pasywa przewyższają aktywa zmarłego np.: otrzymujemy w spadku mieszkanie wartości 200.000 złotych, ale mieszkanie było zakupione na kredyt i pozostało do spłacenia 100.000 złotych, dodatkowo zmarły prowadził działalność gospodarczą, w związku z którą zaciągnął kredyty na kwotę 150.000zł. W takim wypadku realna wartość spadku to dług wysokości 50.000 zł.

W jaki sposób dziedziczymy spadek?

Odziedziczyć spadek możemy albo zgodnie z wolą zmarłego wyrażoną w testamencie lub - w przypadku braku testamentu - z mocy ustawy. W obu tych przypadkach spadkobierców może być kilku i mogą dziedziczyć w różnych częściach (tzw. udział spadkowy).

Na odpowiedzialność za długi spadkowe ma wpływ udział spadkowy, jaki przypadł danemu spadkobiercy. Spadkobiercy odpowiadają za długi spadkowe proporcjonalnie do swojego udziału spadkowego. Co spadkobiercy mogą zatem uczynić, żeby nie narazić się na odpowiedzialność za długi zmarłego spadkodawcy?

Jak uniknąć długów spadkowych?

Ustawodawca daje nam możliwość ograniczenia tej odpowiedzialności, jednak ochrona ta nie działa automatycznie. Mamy pół roku od otwarcia spadku na skorzystanie z tej ochrony. W tym czasie odpowiadamy za długi spadkowe tylko i wyłącznie do wysokości aktywów spadkowych, czyli biorąc pod uwagę nasz przykład, odpowiedzialność jest ograniczona do 200.000 złotych. W tym czasie zgodnie z art.1012 kodeksu cywilnego możemy:
  • przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste)
  • przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza)
  • spadek odrzucić

Czym jest przyjęcie proste spadku?

Przyjęcie proste oznacza, że spadkobierca będzie odpowiadał za długi spadkowe nie tylko tym co uzyskał w spadku ale i swoim majątkiem prywatnym, wierzyciele będą mogli prowadzić egzekucję z jego majątku osobistego, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw.

Zobacz też:

Publikacja:
Redaktor: Rodzina, Finanse, W Pracy
Oceń 4,09 / 11 głosów
Wyślij znajomym Wyślij znajomym
Drukuj Drukuj
Redakcja poleca
Wypowiedz się!
Nick:
Opinia: