Oczekiwania społeczne względem wyglądu są i nic tego nie zieni. Jednak najważniejszy by czuć się dobrze!

Wspólna pasja szansą na jednoczenie związku

Ludzie dokonują wyboru partnerów na podstawie bardzo różnych kryteriów. Ważne są: wygląd fizyczny, potencjał osobowościowy, status społeczny i ekonomiczny, środowisko, w jakim się wychowujemy, wartości, którymi się kierujemy w życiu, postrzeganie świata, kompetencje społeczne. Jednym z bardzo ważnych czynników, które jednoczą ludzi są wspólne zainteresowania.
/ 19.05.2010 09:36
Oczekiwania społeczne względem wyglądu są i nic tego nie zieni. Jednak najważniejszy by czuć się dobrze!

Wspólne zainteresowania jednoczą

Zazwyczaj lubimy osoby, które są do nas podobne i dlatego też taka sama pasja jest bardzo dobrym początkiem na nawiązanie i utrzymanie relacji między ludźmi. Fakt, że interesujemy się określonymi rzeczami, sprawami, dziedzinami aktywności powoduje, że możemy mieć podobne usposobienie, światopogląd, podobne cechy charakteru. Jest to również możliwość funkcjonowania w podobnym środowisku i przestrzeganie tych samych norm i zasad.

Bardzo często można zauważyć, że wspólna pasja łączy ludzi na trwałe. Można zaobserwować związki, w których zarówno mężczyzna jak i kobieta wykonują ten sam lub bardzo zbliżony do siebie zawód. I tak mamy często małżeństwa lekarzy, prawników, nauczycieli.

Podobna zależność przejawia się w cechach charakteru. Często partnerzy prowadzą wspólnie firmę na określonym obszarze zawodowym, co świadczy, że oboje z nich posiadają zdolności przedsiębiorcze.

Jeśli w związku pojawia się rutyna, zniechęcenie czy stagnacja również warto pamiętać, że zainteresowania, które prowadzą do wspólnego spędzania czasu mogą pogłębiać relacje i przyczynić się do poprawy kondycji związku.

Zobacz też : Podział obowiązków w małżeństwie

Warto się zatem przyjrzeć swoim preferencjom, temu, jakie czynności sprawiają nam przyjemność, co lubimy robić. Może się okazać, że nie podejmujemy jakiejś aktywności z powodu braku odpowiedniego bodźca.

I tak np. nie uprawiamy żadnego sportu, ponieważ nie mamy ochoty chodzić w pojedynkę na siłownię czy basen, nie uczęszczamy na kurs tańca, ponieważ nie mamy partnera itp.

Rozmowa z partnerem dotycząca zainteresowań i zwiększenia swojej aktywności może przyczynić się nie tylko do ożywienia swojego funkcjonowania, lecz również da szansę w związku na odkrycie nowych pomysłów na wspólne spędzanie czasu.

Zobacz też : Zdradził - i co teraz?