premia

Premia
Premia jest to składnik wynagrodzenia przyznawany pracownikowi jako uzupełnienie płacy zasadniczej. Premia jest uzależniona od ilości i jakości wykonywanej pracy, założonych celów. Premie mogą być miesięczne, roczne i kwartalne. Masz pytania dotyczące i rodzaju przyznawania premii – dowiedz się więcej w dziale Praca i finanse.