konkubinat

Konkubinat
Konkubinat jest to nieformalny związek dwóch osób pozostających w bliskiej relacji, pożyciu, ale nieusankcjonowany prawnie tak jak małżeństwo (zwany też związkiem nieformalnym czy kohabitacją). Związki nieformalne w Polsce są traktowane przez prawo inaczej niż małżeństwa w wielu aspektach – m.in. dziedziczenia, informacji medycznej, własności majątkowej.

Redakcja poleca

REKLAMA