"Wszem i wobec, i każdemu z osobna, wiadomym się czyni, iż pięknym uczuciem miłości połączeni, ślubować sobie będą..." Wybierz odpowiedni dla siebie tekst zaproszenia ślubnego z naszych gotowych szablonów!

Ślub katolika z prawosławnym w Kościele katolickim

Ślub katolika z prawosławnym w Kościele katolickim jest możliwy, lecz nie w każdym przypadku. Aby uzyskać zgodę należy spełnić szereg wymagań. Podpowiadamy, co należy zrobić w sytuacji, gdy katoliczka chce poślubić przedstawiciela wyznania prawosławnego.
/ 02.02.2012 20:25
"Wszem i wobec, i każdemu z osobna, wiadomym się czyni, iż pięknym uczuciem miłości połączeni, ślubować sobie będą..." Wybierz odpowiedni dla siebie tekst zaproszenia ślubnego z naszych gotowych szablonów!

Kościół katolicki coraz częściej udziela ślubów mieszanych, to znaczy zawieranych między katolikiem i osobą nieochrzczoną lub katolikiem i osobą ochrzczoną w innym obrządku religijnym, np. prawosławnym. Wyznawcę prawosławnego określa się wtedy mianem osoby należącej do wspólnoty kościelnej nie mających pełnej łączności z Kościołem katolickim.

Prawo kanonicznie jasno określa warunki przystąpienia do sakramentu małżeństwa. W takiej sytuacji niezbędna jest dyspensa.

Polecamy również: Małżeństwa mieszane

Formalności

Wszelkie formalności należy załatwiać z proboszczem parafii, w której ma odbyć się ceremonia. To proboszcz występuję z pisemną prośbą do biskupa diecezjalnego o udzielenie dyspensy katolikowi na zawarcie małżeństwa z osobą wyznania prawosławnego.

Zobowiązania

Małżeństwo mieszane uznawane jest przez Kościół za ryzykowne. W takim małżeństwie bowiem katolik bezpośrednio narażony jest na niebezpieczeństwo utraty wiary.

Dlatego Kościół wymaga od katolika złożenia następujących zobowiązań pod postacią pisemnych oświadczeń:
•     „uczyni wszystko, aby odsunąć od siebie niebezpieczeństwo utraty wiary";
•    „uczyni to, co w jej mocy, aby każde z dzieci zostało ochrzczone i wychowane w Kościele katolickim”.

Dodatkowo strona prawosławna zostanie powiadomiona przez proboszcza o złożeniu wyżej wspomnianego oświadczenia strony katolickiej, aby była świadoma tego faktu i mogła to zaakceptować.

Natomiast osoba wyznania prawosławnego powinna złożyć zobowiązanie, że nie będzie utrudniała stronie katolickiej wykonywania obowiązków religijnych oraz wychowania dzieci w duchu katolickim. Podpisanie zobowiązań ma na celu niejako zagwarantowanie stronie katolickiej życie duchowe według zasad swojej wiary.

Cała procedura wymaga również pouczenia przez proboszcza obu stron o celach i istotnych przymiotach małżeństwa oraz o sakramentalności małżeństwa, których nie może wykluczać żadna ze stron.

Zobacz także: Ślub kościelny ze świadkiem Jehowy – czy to możliwe?

Dokumenty  

Aby uzyskać zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego z prawosławnym należy dostarczyć odpowiednie dokumenty:
•    Katolik – akt chrztu, bierzmowania i świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego oraz dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego: skrócony odpisy aktu urodzenia oraz zaświadczenie informujące o braku jakichkolwiek przeszkód na zawarcie związku małżeńskiego;
•    Prawosławny – metryka chrztu z Kościoła prawosławnego, ewentualnie świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego (czasami proboszcz sugeruje, aby obie strony uczestniczyły w naukach przedmałżeńskich), skrócony odpisy aktu urodzenia oraz zaświadczenie informujące o braku jakichkolwiek przeszkód na zawarcie związku małżeńskiego.

Sprawdź też: Ślub z obcokrajowcem

Zdarzają się sytuację, gdy Kościół katolicki ma wątpliwości co do tego, czy osoba innej wiary została ważnie ochrzczona lub czy rzeczywiście pozostaje w stanie wolnym. W takich sytuacjach Kodeks wymaga sporządzenia zaświadczeń w oparciu o zaprzysiężone zeznania świadków

Ceremonia

Prawo kanonicznie wyklucza możliwość zawarcia małżeństwa w dwóch obrządkach, to znaczy:
- nie mogą odbyć się dwa śluby, jeśli ślub odbędzie się w Kościele katolickim nie może zostać zawarty ponownie w cerkwi;
- udzielenie sakramentu małżeństwa nie może być sprawowane jednocześnie przez katolickiego księdza i prawosławnego popa, nie wyklucza się jednak możliwości uczestniczenia w katolickiej ceremonii prawosławnego duszpasterza.

W przypadku zawierania związku małżeńskiego między katoliczką i osobą należącą do kościoła prawosławnego, uroczystość może odbyć się podczas Mszy Świętej, to znaczy że nie trzeba się ubiegać o dyspensę od formy kanonicznej.

Istotne jest również to, że oboje narzeczeni będą mogli przyjąć Komunie Świętą podczas obrządku. Z tym, ze osoba wyznania prawosławnego będzie musiała wcześniej wyspowiadać się w cerkwi. Należy skonsultować tę możliwość z popem, który prowadzi stronę prawosławną, bowiem Polski Kościół Prawosławny zakazuje przyjmowania Komunii w obcej świątyni. W praktyce jednak pojawiają się odstępstwa od tej zasady w szczególnych sytuacjach.

Zobacz także: Ślub z protestantem – co, jak i kiedy?

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (12)
/22.11.2016 21:16
Jestem katolikiem. Zawarłem taki związek małżeński w kościele katolickim z osobą wyznania prawosławnego. Oczywiście złożyłem przyrzeczenie, że dzieci wychowane zostaną w religii katolickiej a druga osoba oświadczyła, że nie będzie czyniła ku temu przeszkód. Jakkolwiek przed zawarciem sakramentu miałem wiele sygnałów, że zawarcie takiego związku obarczone jest ryzykiem i może warto to przemyśleć. Postanowiłem jednak zdać się na uczucie i przekonanie, że dwoje kochających się ludzi jest w stanie poukładać sobie życie nawet jeżeli wzrastali w różnych wyznaniach i w ogóle jakie to romantyczne że miłość zwycięża wszelkie bariery. Miesiąc po narodzinach syna nie zastałem po powrocie z pracy dziecka i jego matki. Ochrzciła chłopaka w cerkwi i wyprowadziła się w rodzinne strony a ja od tej pory umieram z tęsknoty za synkiem od którego próbuje mnie odciąć w majestacie polskiego prawa. Jeżeli stoicie przed tego rodzaju decyzją proszę Was zastanówcie się, poczekajcie. Tak, żeby Wasze ewentualne dzieci nie poniosły konsekwencji nierozważnej decyzji.
/05.10.2016 18:47
Mam wrażenie, że niektórzy wypowiadający się w ogóle nie znają doktryny Kościoła Prawosławnego. Chyba nigdy nie słyszeli o sakramencie Eucharystii, albo nie wiedzą, że są wspólne sakramenty dla obu Kościołów, m. in. chrzest, Eucharystia. "Zobowiązania na karteczkach...." Nie moja wina, że dokumenty mają charakter papierowy ( nawet, jeżeli są dokumenty elektroniczne, to i tak muszą być kopie papierowe... A co do samej kwestii to mogę umieć jeździć samochodem, ale bez prawa jazdy niestety nie mogę nawet ruszyć z miejsca.... A co do chrzestnych, to Kościół Prawosławny też ma sakrament chrztu, więc ma także i chrzestnych :) Pomyślcie, zanim coś napiszecie.
/31.01.2016 12:25
~rena Sakramenty pozostawione przez Jezusa Chrystusa ? xD Wskaż mi proszę w piśmie św. te sakramenty bo ja ich nie ujrzałem ( pewnie nie mam takiej percepcji wzrokowej jak ty ) . Jezus pozostawił ludziom wiele po sobie w tym najważniejszy dar zbawienia :) Ale o żadnych sakramentach w piśmie św nie czytałem xDDDDD
POKAŻ KOMENTARZE (9)