fot. Kolekcja ślubna Sylwii Majdan

Ślub kościelny ze świadkiem Jehowy – czy to możliwe?

Spotkanie wymarzonej „drugiej połowy” to dla wielu z nas nie lada wyzwanie. A co jeśli już ją spotkamy i okaże się, że jest Świadkiem Jehowy? Czy należąc do Kościoła katolickiego, możemy zawrzeć z nią związek małżeński w kościele?
/ 25.10.2010 11:11
fot. Kolekcja ślubna Sylwii Majdan

Dla Kościoła katolickiego zasadniczą kwestią jest, czy osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński są ochrzczone. W przypadku Świadków Jehowy spotykamy się najczęściej z jednym z dwóch przypadków: osoba, choć ochrzczona w Kościele katolickim, formalnym aktem z tego Kościoła wystąpiła, albo jest osobą pochodzącą z rodziny świadków Jehowy, która nigdy nie była ochrzczona w Kościele katolickim. 

Polecamy: Stres przed ślubem i na weselu - porady psychologa

Jeśli mamy do czynienia z sytuacją, gdy jedna strona jest katolicka, a druga strona, choć ochrzczona w Kościele katolickim, to później formalnym aktem z tego Kościoła wystąpiła, hierarchowie Kościoła stosują przepisy o małżeństwach mieszanych (kan. 1124 KPK i nast.). Najkrócej rzecz ujmując: aby takie małżeństwo można było zawrzeć w Kościele, strona katolicka potrzebuje zgody swojego biskupa ordynariusza. Załatwianie takiego zezwolenia i wszelkie dalsze formalności należy rozpocząć od kancelarii w swojej parafii. 

Zobacz też: Modny tort na ślub i wesele - galeria

Bezwzględne warunki, jakie muszą być spełnione zanim biskup udzieli zezwolenie obejmują: 

  1. Wyrażenie w oświadczeniu przez stronę katolicką gotowości na odsunięcie od siebie niebezpieczeństwa utraty wiary, jak również złożenie szczerego przyrzeczenia, że uczyni wszystko, co w jej/jego mocy, aby wszystkie dzieci zostały ochrzczone i wychowane w Kościele katolickim;
  2. Powiadomienie drugiej strony (w tym przypadku osobę będącą Świadkiem Jehowy) w odpowiednim czasie o składanych przyrzeczeniach strony katolickiej, tak aby rzeczywiście była świadoma treści przyrzeczenia i obowiązku strony katolickiej;
  3. Pouczenie obydwu stron o celach oraz istotnych przymiotach małżeństwa, których nie może wykluczać żadna z nich.

Osoba, która formalnym aktem wystąpiła z Kościoła katolickiego, składa oświadczenie nie tylko, że jest świadoma przyrzeczeń i zobowiązań strony katolickiej, ale także, że nie będzie przeszkadzała stronie katolickiej w wypełnianiu jej zobowiązań.

O wiele bardziej skomplikowana jest sytuacja, jeśli Świadek Jehowy nigdy nie został w Kościele katolickim ochrzczony. W Kodeksie Prawa Kanonicznego nie ma wyraźniej normy mówiącej o zawieraniu małżeństw przez osoby nieochrzczone. Hierarchowie nie wykluczają możliwości zawarcia małżeństwa w Kościele, ale praktyka pokazuje, że wcale nie jest to takie łatwe.

Wykładnia prawa mówi, co prawda, że strona katolicka może poślubić swojego wybranego lub wybraną, również gdy nie jest on/ona ochrzczony. Ale zaraz dodaje, że jeśli strona niekatolicka wyraża taką wolę, na pewno lepiej by było gdyby obie strony były ochrzczone w Kościele jeszcze przed ślubem.

Należy jednak wziąć pod uwagę to, że chrzest jest sprawą wewnętrzną, intymną każdego człowieka. W przypadku osoby dorosłej musi wiązać się z osobistym pragnieniem oraz przejściem przygotowania do tego sakramentu, co oczywiście wymaga poświęcenia czasu i głębi przeżywania sakramentu.