fot. Kolekcja ślubna Mility Nikonorov

Ślub z protestantem – co, jak i kiedy?

Ślub protestancki nie jest sakramentem i tym zasadniczo różni się od ślubu katolickiego. Natomiast sama ceremonia jest bardzo podobna. Co powinniśmy wiedzieć chcąc w kościele zawrzeć małżeństwo z protestantem?
/ 23.09.2016 14:54
fot. Kolekcja ślubna Mility Nikonorov

Zgodnie z Instrukcją Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w Kościele katolickim (13 XII 1989) nie wolno zawierać dwóch ślubów, raz w kościele katolickim, a następnie w kościele protestanckim. Niedopuszczalna jest też podwójna forma udzielania równoczesnego ślubu przez kapłana i pastora w tym samym miejscu i czasie. Narzeczeni muszą więc dokonać wyboru. 

Polecamy: Jak dobrać bieliznę do sukni ślubnej?

Formalności ślubne w kościele protestanckim wyglądają podobnie, jak we wszystkich kościołach chrześcijańskich. Najpóźniej dwa miesiące przed ślubem narzeczeni muszą zapisać się na kurs przedmałżeński. Spotkania odbywają się najczęściej raz w tygodniu.

Ślub protestancki jest, przede wszystkim, kontraktem cywilną, a nie stanowi sakramentu (tak jak w Kościele katolickim). Najważniejszym dokumentem, jaki potrzebny jest do jego zawarcia jest wydane przez kierownika USC zaświadczenie, stwierdzające brak okoliczności wykluczających możliwość zawarcia małżeństwa. Do tego potrzebny jest również akt chrztu, jednak w przypadku wielu wspólnot protestanckich w Polsce liczba wyznawców jest tak niewielka, że pastorzy znają wszystkich. 

Zobacz też: Dobierz bieliznę na noc poślubną - brafitterka radzi

Natomiast, jeśli narzeczeni zdecydują się na ślub w Kościele katolickim, wszelkie formalności podlegają przepisom normującym zasady małżeństw mieszanych.
Jest to zgodnie z wykładnią przepisów Kościoła związek zawarty przez dwie osoby ochrzczone, z których jedna przyjęła chrzest w Kościele katolickim, druga zaś należy do wspólnoty niekatolickiej, a więc prawosławnej, protestanckiej, anglikańskiej itd.

Warto wiedzieć, że zawarcie takiego małżeństwa bez wyraźnego zezwolenia kompetentnej władzy kościelnej jest zabronione (kan. 1124 KPK i nast.).

Aby takie małżeństwo można zawrzeć w Kościele, strona katolicka potrzebuje zgody swojego biskupa ordynariusza. Załatwianie takiego zezwolenia biskupa i wszelkie dalsze formalności należy rozpocząć od kancelarii parafialnej, gdzie strona katolicka przedstawia: świadectwa chrztu i bierzmowania oraz oświadczenie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa (np. śluby zakonne, sakrament kapłaństwa, zawarcie innego ważnego małżeństwa); natomiast strona niekatolicka – świadectwo z kościoła, do którego należy odnośnie wyznawanej wiary. Wszystkie te dokumenty pozwalają ustalić, czy nie ma przeciwwskazań co do zawarcia związku.

Zanim biskup ordynariusz udzieli zezwolenia na małżeństwo mieszane bezwzględnie muszą być spełnione następujące warunki:

  1. Wyrażenie w oświadczeniu przez stronę katolicką gotowości na odsunięcie od siebie niebezpieczeństwa utraty wiary, jak również złożenie szczerego przyrzeczenia, że uczyni wszystko, co w jej/jego mocy, aby wszystkie dzieci zostały ochrzczone i wychowane w Kościele katolickim;
  2. Powiadomienie drugiej strony (w tym przypadku osoby wyznania protestanckiego) w odpowiednim czasie o składanych przyrzeczeniach strony katolickiej, tak aby rzeczywiście była świadoma treści przyrzeczenia i obowiązku strony katolickiej;
  3. Pouczenie obydwu stron o celach oraz istotnych przymiotach małżeństwa, których nie może wykluczać żadna z nich.

Osoba odmiennego wyznania musi natomiast złożyć oświadczenie nie tylko, że jest świadoma przyrzeczeń i zobowiązań strony katolickiej, ale także, że nie będzie przeszkadzała stronie katolickiej w wypełnianiu jej zobowiązań.