Błogosławieństwo obejmuje zarówno pannę młodą i pana młodego, a słowa życzeń wypowiadają obie strony rodziców, kropiąc ich święconą wodą i dając do pocałowania krucyfiks

Jak powinno wyglądać błogosławieństwo rodziców?

Choć dziś mało kto pamięta, skąd wzięły się niektóre tradycje ślubne i dlaczego je praktykowano, po dziś dzień mają się doskonale. Jedną z nich jest błogosławieństwo pary młodej przez rodziców!
/ 25.01.2019 16:22
Błogosławieństwo obejmuje zarówno pannę młodą i pana młodego, a słowa życzeń wypowiadają obie strony rodziców, kropiąc ich święconą wodą i dając do pocałowania krucyfiks

Dziś błogosławieństwo obejmuje zarówno pannę młodą jak i pana młodego, a słowa życzeń wypowiadają obie strony rodziców, kropiąc ich święconą wodą i dając do pocałowania krucyfiks. Co trzeba wtedy powiedzieć? Nie ma sztywnej reguły, która by to regulowała. Dozwolone są wszelkie indywidualne pomysły. Poniżej zamieszczamy kilka propozycji.

 • Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego na nowej drodze życia.
 • Boże dobry, Nasz Ojcze! Pobłogosław te Nasze dzieci, które złączyłeś w miłości. Niech będą dla świata obrazem miłości Chrystusa i Kościoła. Pozwól im razem dożyć szczęśliwej starości i obdarz potomstwem, a błogosławieństwo Twoje Boże Ojcze, Synu Boży i Duchu Święty niech im towarzyszy i pozostanie z nimi na zawsze.
 • Kochane dzieci! Jako wasi rodzice cieszymy się, że odszukaliście siebie i odkryliście wielki skarb miłości, jaki Pan Bóg wlał w serce każdego z was. Akceptujemy Waszą wolę i pragniemy Wam jako narzeczonym udzielić naszego błogosławieństwa.
 • Kochana (imię Panny Młodej)! Przez wiele lat mieszkałaś z nami, a dzisiaj staniesz u boku swego męża. Przejmiesz troski o Wasz dom i o Wasze dzieci. Pragnę byś była szczęśliwą żoną i matką, abyś była wsparciem dla swego męża.
 • Kochane dzieci! Budujcie swe życie na mocnym fundamencie, na wspólnej wzajemnej miłości, wierności Bogu i jego przykazaniom.
  Polecam Was Maryi – Matce Pięknej Miłości i z serca Was błogosławię na nową drogę życia.
  W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

 • Kochane Dzieci! przyjmijcie błogosławieństwo waszych rodziców, niech ono Wam towarzyszy na drodze wspólnego życia. Maryja - Matka pięknej miłości niechaj otacza Was swoją opieką. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Zobacz: Ślubne przesądy 

Czasem słowa błogosławieństwa mogą mieć formę rymowaną:

 • Dziś sobota. Piękna chwila nastąpi,
  która Państwo Młodych ślubem złączy.
  Droga (imię Panny Młodej) przed ołtarzem będzie stała
  i miłość (imię Pana Młodego) będzie ślubowała.
  Wianek z mirty dziś Twe zdobi skronie,
  tylko raz Cię zdobi, raz ksiądz złączy dłonie.
  Możesz się ustroić w złoto i bławaty,
  ale nigdy w te mirtowe kwiaty.
  Ślicznie ci w tym wianku droga Panno Młoda,
  jak różyczka kwitnie dziś Twoja uroda.
  I Młodego Pana postać bardzo miła
  dlatego żeś mu swą rączkę poślubiła.
  (imię Panny Młodej) jedyna do męża przykuta,
  żegna Cię cała rodzina, boś z nazwiska jest wykuta.
  Dziś wystąpisz z panien grona, bo już jesteś prawie żona.
  Za wianuszek, za Twe cnoty dziś Cię zdobi pierścień złoty.
  Będziesz panią domu jego, aż do końca życia swego.
  Pierwszą córkę rodzice za mąż wydają,
  pewnie od żałości im się serca krają.
  Czy ty wiesz co to znaczy łzy i miłość matki?
  Czy ty wiesz co to znaczy wyjść z rodzinnej chatki?
  Czas, ach czas na Ciebie (imię Panny Młodej) miła,
  abyś (imię Pana Młodego) zawsze wierną była.
  Życzę żebyś wiek spokojny miała,
  żebyś w małżeństwie nigdy nie płakała.
 • Stanęli sami państwo młodzi w parze,
  A kto was rozłączy, tego Pan Bóg skarze.
  Nie rozłączy was nikt i nie może
  Chyba tylko Ty z nieba Wszechmogący Boże.

Często rodzice przy błogosławieństwie swoich dzieci posługują się cytatami znanych ludzi lub cytatami z Pisma Świętego:

 • Musicie być silni miłością,
  która wszystko znosi,
  wszystkiemu wierzy,
  wszystko przetrzyma.
  Tą miłością, która nigdy nie zawiedzie.
  Jan Paweł II
 • W czasie ostatniej wieczerzy Jezus powiedział do swoich uczniów: „ Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem”.
  (J. 15,9-12)
  Wszechmogący Boże, Stwórco wszelkiego piękna pobłogosław nasze dzieci, które zawrą dziś sakrament małżeństwa. Spraw, aby zawsze okazywali Ci wdzięczność za powołanie ich do wspólnoty życia i miłości. Przez Chrystusa Pana Naszego.

Formalności przed ślubem w kościele 

W wielu domach utrzymuje się tradycja oddzielnego błogosławienia syna i córki:

 • Ojciec: Ukochany Synu. Od dziś Ty będziesz Mężem, Ojcem twej przyszłej rodziny. Buduj swe życie małżeńskie, rodzinne na mocnym fundamencie - na wspólnej, wzajemnej miłości i wierności Bogu i Jego przykazaniom. Niech błogosławi Cię Wszechmogący Bóg, który jest Miłością - Ojciec i Syn i Duch święty.
  Syn: Amen
  Matka: Ukochany Synu! Gdy Chrystus Pan połączy Cię sakramentalnym węzłem z Twoją Wybraną, będziecie dwoje jednym ciałem. Bądź dla swej żony dobrym mężem, dla Twych dzieci kochającym ojcem. Na tę nową drogę Twego życia błogosławię Cię: Błogosławieństwo Ojca i Syna i Ducha Świętego niech Ci towarzyszy w całym Twoim życiu.
  Syn: Amen

 • Ojciec: Ukochana córko! Nadszedł czas, byś Ty, jak Twoja Matka, wzięła na siebie obowiązek założenia rodziny, urodzenia i wychowania nowego pokolenia. Córko! Niech Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty napełni Cię swoją radością i błogosławi Tobie, Twemu mężowi i waszym dzieciom.
  Córka: Amen
  Matka: Moja Córko! Wiele lat mieszkałaś z nami, od dziś staniesz przy boku Twego mężą, przejmiesz troskę o Wasz dom, o Wasze dzieci. Bardzo pragnę, byś była szczęśliwą żoną i matką, byś była oparciem dla Twego męża, radością dla Twych dzieci. Polecam Cię Maryi, Matce pięknej Miłości i z serca błogosławię Cię na nową drogę Twego życia - w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
  Córka: Amen

Propozycje piosenek na pierwszy taniec

Błogosławieństwo to piękna tradycja, którą warto kultywować. Oczywiście tekst nie musi być wyuczony, chociaż lepiej aby odpowiednio wcześniej go przygotować. Jednak najważniejsze jest to, aby życzenia były szczere i płynęły z serca!

Zobacz także:
20 najpiękniejszych życzeń ślubnych!
Czego życzyć młodej parze?
Ślub po trzydziestce - świadomy, dobry wybór, czy niepowodzenie?