Skłócona para siedząca tyłem do siebie fot. Adobe Stock

Chcesz złożyć pozew o rozwód? Wszystko, co musisz wiedzieć!

Twoje drogi z mężem rozeszły się już dawno, a jedyne, co was łączy, to nazwisko i status małżeństwa? Pozew o rozwód to pierwszy krok do prawnego rozwiązania małżeństwa. Co musi zawierać i jak go złożyć?
Wioletta Górecka / 26.06.2018 05:30
Skłócona para siedząca tyłem do siebie fot. Adobe Stock

Życie przynosi nieoczekiwane zwroty akcji i często nawet najbardziej poukładana codzienność zostaje gwałtownie zrujnowana. Jedną z takich sytuacji jest rozpad małżeństwa. Relacje małżonków kończą się z różnych powodów, czasem dynamicznie, a czasem proces rozpadu więzi trwa od dłuższego czasu. Nadal najczęstszą przyczyną rozwodu jest zdrada jednego z partnerów, a początkiem końca małżeństwa jest pozew o rozwód, składany zwykle przez jedną ze stron. Jak napisać pozew o rozwód? Co koniecznie trzeba w nim zawrzeć?

Pozew o rozwód – pierwszy krok do zakończenia małżeństwa

Jeśli jesteś pewna tego, że z mężem od dawna nic cię nie łączy, nie widzicie szans na naprawienie swoich relacji i odbudowania małżeństwa, a także nie żywisz wobec niego już żadnych uczuć, chcąc zakończyć prawnie wasze małżeństwo, musisz złożyć pozew o rozwód. Aby dokument został zaakceptowany przez sąd, musisz jako strona składająca go spełnić kilka warunków:

  • wnieść pozew do sądu, w okręgu którego w ostatnim czasie mieszkałaś wspólnie z małżonkiem. Przynajmniej jedno z was musi jednak zamieszkiwać nadal w tym okręgu.
  • przy składaniu pozwu o rozwód, konieczne jest uiszczenie opłaty w wysokości 600 złotych.

Swoją decyzję o chęci rozwodu musisz także odpowiednio umotywować. Aby sąd wziął go pod uwagę i mógł zająć się sprawą, między małżonkami musi istnieć zupełny i trwały rozpad pożycia, na co składają się nie tylko więzi fizyczne, ale także emocjonalne i psychiczne. Aby sąd rozwiązał prawnie małżeństwo, oboje małżonkowie muszą zgodzić się co do chęci rozwodu.

Kto pisze pozew rozwodowy?

Zwykle pisaniem pozwu zajmuje się prawnik, na podstawie informacji, jakie uzyskał od strony wnoszącej pozew. Z jego treści musi jasno wynikać żądanie rozwiązania małżeństwa przez jednego z małżonków. Niezbędna jest również informacja o okolicznościach zawarcia małżeństwa, a także powodach, przez które nastąpił jego emocjonalny i fizyczny rozpad. Obowiązkowe jest podanie daty i miejsca sporządzenia pozwu, a także złożenie podpisu powoda lub jego przedstawiciela. Jeśli w małżeństwie są dzieci, w dokumencie musi zostać podany ich wiek i zarys sytuacji życiowej. Pamiętaj, by w pozwie zawrzeć jedynie zwięzłe i konkretne informacje.

Informacje, jakie musisz zawrzeć w pozwie rozwodowym

Prawidłowo napisany pozew musi zawierać następujące elementy:

  • imiona i nazwiska powoda oraz pozwanego, wraz z adresem zamieszkania (pozwany otrzyma pocztą wezwanie do ustosunkowania się do pozwu)
  • wyraźne określenie żądania (rozwiązanie małżeństwa, orzeczenie o winie lub bez, żądanie co do ustanowienia władzy rodzicielskiej, wysokości alimentów, podziału opieki nad dziećmi, wniosek o eksmisję pozwanego itp.)
  • dowody (jeśli takie są, w postaci świadków, zdjęć, zgłoszeń na policję – jeśli przyczyną rozwodu jest agresja małżonka)
  • odpis aktu małżeństwa, odpisy skróconych aktów urodzenia dzieci (jeśli są), zaświadczenie o dochodach.

Złożenie pozwu o rozwód

Gotowy pozew należy złożyć we właściwym dla okręgu zamieszkania małżonków sądzie. Potrzebne będą 3 jego egzemplarze – 1 do akt sądu, drugi dla pozwanego, trzeci pozostaje u powoda. Po ustosunkowaniu się pozwanego do treści pozwu, wyznaczony zostanie termin rozprawy, o którym małżonkowie zostaną powiadomieni drogą pocztową.

Zobacz także:
Jak załatwić i czym skutkuje rozwód?
Nowe zasady rozwodu międzynarodowego - zobacz!Rozwód z klasą- czy to w ogóle możliwe? Prawdziwa historia!