POLECAMY

Jak załatwić i czym skutkuje rozwód?

Sprawdź, jakich formalności musisz dopełnić, aby go uzyskać.
Jak załatwić i czym skutkuje rozwód? fot. Fotolia
Orzeczenie rozwodu jest możliwe tylko po przeprowadzeniu procesu. Następuje wówczas, gdy sąd stwierdzi, że między wami nastąpił nie tylko zupełny, ale i trwały rozkład pożycia. Właśnie to stwierdzenie trwałości rozkładu, czyli braku szans na pogodzenie, jest decydujące dla orzeczenia rozwodu.

Jak załatwić rozwód?

Pozew składasz w sądzie okręgowym, w wydziale cywilnym. Właściwy jest ten, w którego okręgu mieliście ostatnie wspólne miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z was jeszcze tam przebywa. Gdy tak nie jest – pozew należy wnieść do sądu, w którego okręgu mieszka pozwany. Jeżeli nie można ustalić jego miejsca zamieszkania – do sądu właściwego dla twojego (powoda) miejsca zamieszkania.
Uiszczasz też opłatę, tzw. wpis stały, w wysokości 600 zł.

Uwaga! Jeśli nie stać cię na jej poniesienie, możesz wystąpić do sądu z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych.

W treści swojego pisma, oprócz danych osobowych twoich i współmałżonka (czyli imion, nazwisk, aktualnych adresów), należy wskazać żądanie pozwu. Przede wszystkim podaj, z czyjej winy powinien być orzeczony rozwód. Jeśli domagasz się również alimentów na dzieci, opisz ich potrzeby i koszty, jakie na nie ponosisz.

Do pozwu rozwodowego trzeba dołączyć:

 • skrócony odpis aktu małżeństwa,
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (jeśli jest),
 • zaświadczenie o zarobkach (ewentualnie – zaświadczenie z urzędu pracy, a gdy nie pracujesz lub z opieki społecznej, jeśli korzystasz z jej pomocy),
 • dowód uiszczenia opłaty sądowej,
 • odpisy pozwu (nie kserokopie!) wraz z załącznikami dla drugiej strony i sądu.

Orzeczenie z winą lub bez

W trakcie rozprawy sąd orzeka (na wniosek jednego lub obojga małżonków), kto ponosi za to winę. Rozwód może być orzeczony:
 • bez orzekania o winie. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy małżonkowie zgodnie oświadczą w pozwie lub przed sądem), że chcą rozwodu, ale bez rozstrzygania o winie;
 • z winy jednej ze strony;
 • z winy obojga małżonków.
Sąd nie orzeknie rozwodu, jeżeli ucierpiałoby na tym dobro dzieci lub żąda go ta z stron, która została uznana za wyłącznie winną. W tym drugim przypadku może to zrobić, gdy małżonek niewinny wyrazi na to zgodę lub odmowa byłaby sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

prawa winy wpływa na alimenty, jakich możesz domagać się od współmałżonka.

Sąd orzeka także o:

 • władzy rodzicielskiej, czyli ustala z kim będzie mieszkało dziecko, i jak drugie z rodziców będzie mogło się z nim kontaktować,
 • alimentach dla dziecka,
 • podziale wspólnego dorobku (na wniosek jednego z małżonków),
 • ewentualnych alimentach dla ciebie.
Uwaga! Sąd zwraca z urzędu (po uprawomocnieniu się wyroku) połowę uiszczonej opłaty od pozwu, czyli 300 zł, jeśli rozwód zostaje orzeczony na zgodny wniosek stron bez orzekania o winie.

Jakie są skutki rozwodu?

 • Rozwiązanie małżeństwa. Możesz powrócić do nazwiska noszonego przed ślubem (masz na to trzy miesiące od orzeczenia rozwodu – oświadczenie składasz przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego). Nic też nie stoi na przeszkodzie, aby któreś z was zawarło nowy związek.
 • Znosi wspólność majątkową między wami.
 • Uniemożliwia dziedziczenie po zmarłym współmałżonku (chyba że jedno uwzględni drugie w testamencie).
Alicja Hass
autorka jest redaktorem Przyjaciółki i Pani Domu

Przeczytaj też inne porady prawne:

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (4)
/5 dni temu
Jakiś czas temu sama się rozwiodłam z orzeczeniem winy mojego męża, był to bardzo trudny okres dla mnie, ale cały czas byłam świadoma że to jedyna droga do tego abym zaczęła być szczęśliwa i znalazła odpowiedniego dla siebie faceta. W sądzie reprezentowała mnie kancelaria Wojas Pawlak z Gliwic, słyszałam o nich sporo pozytywnych opinii a interesowała mnie jedynie wygrana, więc na porażkę nie było miejsca, dlatego wolałam wyłożyć kasę na kogoś sprawdzonego i pewnego.
/rok temu
Hehe, ładna reklama "pana Cejrowskiego" w komentarzach - i to jeden pod drugim... CO ZA zbieg okoliczności ;D
/rok temu
Widziałam rozprawę mojej przyjaciółki. Bronił ją adwokat Cejrowski z Tczewa. Bardzo dbał o jej interesy i widać było, że zależy mu na wygranej. Jeśli miałabym kiedyś potrzebować adwokata to również się do niego zwrócę.
POKAŻ KOMENTARZE (1)