rozwód

Rozwód
rozwiązanie związku małżeńskiego. Rozwód może nastąpić na żądanie jednego lub obojga małżonków. Rozwód jest orzekany przez sąd. Rozróżnia się dwa typy rozwodów: z orzekaniem o winie i bez orzekania o winie. Przyczyną rozwodu może być zdrada, niezgodność charakterów lub uzależnienie współmałżonka.