W jakim wieku przystępuje się do I Komunii Świętej - w której klasie

Kiedy przystępuje się do I Komunii Świętej fot. Adobe Stock
Pierwszą Komunię Św. przyjmują najczęściej dzieci 9-letnie. Decyzja o udzieleniu sakramentu Komunii Świętej dziecku w tym wieku przeszła bardzo długą drogę, wcześniej do Komunii mógł przystąpić 8-latek.
/ 28.05.2020 13:23
Kiedy przystępuje się do I Komunii Świętej fot. Adobe Stock

Wiek, w którym dziecko może przystąpić do Komunii Świętej, przez wiele lat nie był jednoznacznie ustalony. Dopiero papież Pius X dokładnie określił wiek oraz szczegółowy plan przygotowań dla dziecka pierwszokomunijnego. Wcześniej za wyznacznik praw Kościoła uchodził „Katechizm rzymski”. Kolejne synody, opierając się na zawartych w nim wskazówkach, określiły szczegóły ceremonii.

W jakim wieku dziecko przystępuje do Komunii Świętej?

Pytanie, w jakim wieku przystępuje się do I Komunii Świętej jest bardzo aktualne ze względu na zmiany w programach nauczania i katechizacji. Nowy program nauki religii przewiduje, że do I Komunii Świętej mogą przystąpić uczniowie III klas szkół podstawowych. Dotychczas dzieci rozpoczynały edukację jako 7-latki, ale spore grono dzieci jest o rok młodszych. Z punktu widzenia psychologii i praktyki duszpasterskiej, wiek 9 lat jest wciąż najlepszym wiekiem na przyjęcie tego sakramentu.

Zmiany i reformy szkolnictwa wprowadziły zamęt w parafiach, ale władze Kościoła powzięły decyzję o współpracy ze szkołami dla dobra dzieci: przystąpienie do I Komunii Świętej rok przed realizowaniem programu przygotowującego uczniów do tego wydarzenia, jest bezzasadne.

Czy 9-latek jest gotowy przystąpić do I Komunii Świętej?

Do niedawna podstawowym problemem było ustalenie, czy dziecko może w tym samym czasie przystąpić do pierwszej spowiedzi i przyjąć Eucharystię. Uważano, że Pierwsza Komunia Świętej wymaga większej dojrzałości oraz świadomości.

Łaski płynącej z sakramentu pokuty mogły doświadczyć dzieci 7-letnie (przede wszystkim w okresie Wielkanocy), natomiast z przystąpienia do Komunii Świętej – 10-letnie. Pojawiały się również traktaty, które jeszcze bardziej opóźniały wiek sakramentu, nawet do 16 lat lub momentu wstąpienia w związek małżeński.

Komunia Święta w wieku 7 lat

8 sierpnia 1910 r. ukazał się dekret papieża Piusa X, regulujący kwestię przyjmowania Komunii Świętej przez dzieci. Nie wprowadzał drastycznych zmian i w dużej mierze opierał się na ustaleniach z Soborów – Laterańskiego i Trydenckiego. Podał on jednak dokładny wiek dziecka, które może przyjąć sakrament Eucharystii. Gotowość do uczestnictwa w ceremonii następuje, gdy młody człowiek zaczyna logicznie myśleć, a także zachowuje jeszcze niewinność, uzyskaną na Chrzcie Świętym, czyli w wieku około 7 lat.

Artykuł pierwotnie opublikowany 22.05.2009.

Czytaj więcej: Menu na komunię w domu Przystawki na komunię

Redakcja poleca

REKLAMA