Pierwsza Komunia Święta fot. Fotolia

Wczesna Komunia Święta

Pierwsza Komunia Święta to niezwykle ważne wydarzenie nie tylko dla dziecka, ale i całej jego rodziny. Najważniejsze podczas przygotowań jest obudzenie w maluchu świadomości i wagi wydarzenia. Tym bardziej, gdy do sakramentu przystępuje dziecko w wieku przedszkolnym.
/ 29.09.2016 17:03
Pierwsza Komunia Święta fot. Fotolia

„Pozwólcie dzieciom przyjść do mnie...”

Idea wprowadzenia wczesnej Komunii Św. pojawiła się w Polsce w latach 60–tych minionego wieku. Zwolennikiem tego typu rozwiązań był m.in. Jan Paweł II. Wspomina o niej również list apostolski Novo Millennio Ineunte, regulujący zadania dla Kościoła w nowym tysiącleciu

Wczesna Komunia pozwala na przyjęcie Eucharystii dzieciom nie będącym w wieku komunijnym. Dzieje się tak najczęściej, gdy między rodzeństwem różnica wieku nie jest duża, a rodzice chcą, by ich pociechy przyjęły sakrament Eucharystii w tym samym czasie. Obecność i wsparcie brata lub siostry, pozwoli opanować stres oraz zdenerwowanie. 

Wątpliwości

Dzieci przygotowywane do wczesnej Komunii są z reguły w wieku przedszkolnym. Nasuwa się zatem pytanie, czy zabieranie maluchowi czasu, który mógłby poświęcić na gry i zabawy z rówieśnikami jest dobrym rozwiązaniem.

Sześcioletnie dziecko może mieć jednak większą świadomość religijną niż nam się wydaje. Każde jego działanie oraz chęć poznania wywodzi się z miłości do Chrystusa. Wypytuje ono rodziców o Pierwszą Komunię Św. nie tylko po to, by móc ich naśladować. Ta naturalna potrzeba odkrywania, uczenia się nowych rzeczy zbliży tylko naszą pociechę do tego, co boskie.

Wczesna Komunia to nie tylko zjednoczenie z Bogiem. Obudzenie w małym człowieku istoty wiary oraz jej znaczenia w naszym życiu, ułatwi mu podejmowanie decyzji w przyszłości. Tak, by potrafiło oprzeć się grzechowi i wybrało drogę prawdy. Warto zauważyć również, że dzieci, które przystąpiły do sakramentu Eucharystii w wieku sześciu lat, są bardziej związane z Kościołem. Rozumieją jego wagę i moc łaski dostępną każdemu wiernemu. Uczą się budować wspólnotę chrześcijańską, a także czerpać z religii siłę, tak potrzebną do życia.

Argumentem przemawiającym za wczesną Komunią jest fakt, że dziecko angażuje się w nią duchowo. Większość ośmiolatków czeka nie na samą ceremonię, co przyjęcie, prezenty i chęć pochwalenia się nowym gadżetem przed rówieśnikami. Celem uroczystości powinno być natomiast przyjęcie łaski Boga i wejście do wspólnoty Kościoła, a nie zdobycie nowych dóbr materialnych.

Nie tylko dla dzieci

Pierwsza Komunia Święta to bardzo ważny moment w życiu dziecka. Wymaga od niego wielu przygotowań i prób. Aby wszystko odbyło się zgodnie z planem i miało odpowiednie znaczenie, niezbędna jest obecność i pomoc rodziców. Niestety niektórzy z nich zapominają o randze tego dnia i swoją „pomoc” ograniczają do organizacji przyjęcia.

Decyzja o przystąpieniu do sakramentu sześcioletniego dziecka pozwoli uniknąć zamieszania oraz zgiełku, jakie towarzyszy Komunii. Skupienie się naszej pociechy na duchowym aspekcie ceremonii, sprawi, że my dorośli podejdziemy z większym dystansem do samego poczęstunku, a poświęcimy uwagę na to, co naprawdę ważne.

To także możliwość na ponowne zbliżenie się do parafii, zaangażowanie w jej sprawy i aktywne uczestnictwo w życiu wspólnoty. Rodzice dzieci wczesnokomunijnych bardzo często tworzą nieformalne grupy działające przy danym Kościele. Wspólnie planują i przygotowują swoje maluchy do tego wydarzenia.

Wczesna Komunia Św. to również indywidualne podejście do dziecka – możliwość nawiązania z nim kontaktu, nauczenie go, że należy głośno wyrażać uczucia i walczyć o ważne dla nas wartości. Tak zbudowana i pielęgnowana relacja ułatwi nam komunikację, gdy nasza pociecha wejdzie w trudny okres dojrzewania.

Zanim podejmiesz decyzję

Zanim podejmiemy ostateczną decyzję warto wziąć pod uwagę indywidualne predyspozycje każdego dziecka. Tylko dzięki obserwacji i szczerej rozmowie będziemy mogli stwierdzić, czy nasza pociecha jest gotowa na wejście do wspólnoty Kościoła, a co najważniejsze, czy sama tego chce. Zadaniem każdego rodzica jest przedstawienie wszystkich plusów i minusów, tak, by wspólnie podjąć takie wyzwanie, a nie kierować się własnymi kaprysami.