POLECAMY

Siła intuicji - czy ją znasz?

Posiadasz w sobie wielki, ciągle niezbadany nieświadomy potencjał w sferze poznawczej, w obszarze podejmowania decyzji – intuicję – „szósty zmysł”. Mówimy o niej, gdy jak to określił Albert Einstein: „czasami jesteśmy pewni, że mamy rację, chociaż nie znamy powodów”.
Siła intuicji - czy ją znasz?

Intuicja jest wynikiem procesów poznawczych zachodzących w momencie odebrania pierwszych bodźców zmysłowych wywołujących reakcje, które nie wymagają od mózgu rozwiniętych i skomplikowanych procesów. Pomaga wyczuć istnienie problemu, wykorzystać dobrze wyuczone schematy zachowań, dokonać syntezy otrzymywanych informacji i dochodzić do szybkich rozwiązań.

Ludzie o intuicyjnych osobowościach w zetknięciu z problemem potrzebują stosunkowo niewielu informacji, by znaleźć rozwiązanie.

Jednym z pierwszych, który opisał cechy osobowości intuicyjnej, był Carl Jung, przedstawiciel współczesnej szkoły psychoanalizy, wywodzącej się od Siegmunda Freuda. Jung traktował intuicję jako jedną z czterech funkcji psychicznych obok: wrażeń, myślenia i odczuwania. Zaobserwował, że wielu potentatów finansowych i myślicieli należy do grupy ludzi kierujących się w wielu przypadkach intuicją.

Profesor Weston Agor na podstawie rozmów z menedżerami wyższego szczebla stwierdził, że wiele złych decyzji, jakie podejmowali, miało swoją przyczynę w zbyt sztywnym wykorzystywaniu logicznego rozumowania i na niedocenianiu intuicji.

Psycholog i przewodniczący Zachodniego Instytutu Nauk Behawioralnych – Richard Farson – stwierdził na podstawie przeprowadzonych badań, że „jedyną cechą, która według wielu liderów daje im przewagę nad rywalami, jest zaufanie własnej intuicji.

Henri Bergson – filozof żyjący na przełomie XIX i XX wieku określał intuicję „uświadomionym instynktem”, co tłumaczy nie tylko, dlaczego ją posiadamy, ale także dlaczego możemy jej zaufać. Zdaniem Bergsona poznanie intuicyjne jest jedynym prawdziwym poznaniem i jeśli chcemy mieć wierny obraz rzeczywistości, to musimy się trzymać tego źródła poznawczego.

Zobacz też : Jak ćwiczyć pamięć?

Według psychologów pojawienie się i wykorzystanie intuicyjnego poznania związane jest z takimi symptomami jak:

  • nagłe, niespodziewane pojawienie się pomysłu, decyzji, rozwiązania problemu. 
  • niemożność nazwania źródeł, przesłanek i przyczyn zaistniałej sytuacji;
  • całościowe (syntetyczne) spostrzeganie sytuacji.

Myślenie intuicyjne odbywa się przed analizą umysłu świadomego. Eksperymenty potwierdzają, że nasz umysł podpowiada nam, co zrobić, przed podjęciem świadomej decyzji.

Intuicja to forma, w jakiej nieświadomy umysł komunikuje się z nami. Aktywowaniu intuicji i odczytaniu znaczenia sygnałów, obrazów, symboli i odczuć, jakie nam przekazuje, sprzyja uspokojenie i wyciszenie, medytacja oraz optymalne wyostrzenie zmysłów. Pozwala to skierować naszą uwagę na wewnętrzne odczucia i wyobrażenia – przesunięcie percepcji w stronę podświadomego odbiory wewnętrznego. 

Zobacz też : Jak rozwijać swoja intuicję?

Koncentrując się na intuicji; zwracając szczególną uwagę na przeczucia i domysły, kiedy „czujesz coś przez skórę”, „masz nosa” „coś podpowiada Ci szósty zmysł” albo słyszysz „wewnętrzny głos”, poznajesz coraz lepiej to, co chce Ci przekazać i doskonalisz jej działanie. Złe decyzje poprzedzane są złymi przeczuciami, których źródła znajdują się najczęściej w okolicach brzucha („Czuję to w żołądku”).

Czasem pojawia się uczucie przyjemności czy podniecenia sygnalizujące, że podążamy we właściwym kierunku. Tę zdolność docierania do swojej intuicji osiągamy poprzez dostrojenie się do subtelnych wewnętrznych informacji i sygnałów oraz zrozumienie ich znaczenia – właściwe odczytanie ukrytych treści, które ze sobą niosą.

Zrozumienie i wykorzystanie „przeczuć” wymaga czasu, otwartości myślenia i treningu, tak, aby Twój świadomy umysł był w stanie tę cenną wiedzę zrozumieć i wykorzystać. Każdy człowiek ma własny język intuicji, który wyraża się w postaci obrazów, symboli, odczuć.

Poza przypadkiem typowym dla procesu decyzyjnego, w którym mamy odpowiedzi „tak” lub „nie”, większość wiedzy, jaką zdobywamy w trakcie przekazu intuicyjnego, ma charakter enigmatyczny; niepoddający się tradycyjnym logicznym modelom rozumowania. Istotą analizy tego typu informacji jest wykorzystywanie skojarzeń słownych i obrazowych, grupowanie charakterystycznych motywów i wątków, swobodny przepływ myśli.

Zobacz też : Jak rozwijać różne rodzaje inteligencji?

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)