POLECAMY

Poznaj trzy sposoby efektywnego notowania

Sporządzanie notatek to najprostszy sposób, na utrwalenie wiedzy. Notujemy podczas wykładu, szkolenia, prezentacji, webcastu, czytając książkę, artykuł, stronę internetową. Dzięki notatkom możemy powrócić do potrzebnej nam wiedzy i utrwalać ją.
Poznaj trzy sposoby efektywnego notowania

Z pośród wszystkich metod notowania, trzy z nich zasługują na największą uwagę. W artykule poznasz ich charakterystykę, zalety i wady, aby łatwiej dobrać sposób notowania do Twoich potrzeb.

Notatki streszczeniowe

Jest to najprostszy i najbardziej rozpowszechniony sposób notowania. Polega na dosłownym zapisywaniu usłyszanych czy przeczytanych treści. Podczas tworzenia notatek, zapisujesz ‘wszystko jak leci’, pomijając tylko niepotrzebne elementy.

Główne plusy tego typu notatek:

 • wierny zapis, zgodny ze źródłem
 • brak utraty części wiedzy

Główne minusy:

 • czasochłonność tworzenia i powtarzania notatek
 • bierność umysłu podczas notowania
 • trudność uczenia się z takich notatek
 • zmęczenie podczas notowania
 • znudzenie podczas nauki z takich notatek
 • używamy tylko lewą półkulę, a więc niewykorzystanie pełnego potencjału

Notowanie w sposób streszczeniowy w celu uczenia się jest jak przesuwanie głazu za pomocą własnych rąk.

Notatki konspektowe

Konspekty to notatki zawierające najważniejsze treści zapisane w uporządkowany sposób. W konspektach zawierane są główne myśl, tezy i zagadnienia. Notatki te tworzy się poprzez system punktów i akapitów, które graficznie odzwierciedlają hierarchię zagadnień. Stosuje się też wyróżnienia, podkreślenia, kolory, symbole, kapitaliki i inne sposoby wyróżniania najważniejszych fragmentów treści i nagłówków.

Plusy konspektów:

 • aktywność umysłu podczas notowania
 • większa prędkość notowania i powtarzania od tradycyjnych notatek
 • lepsze zrozumienie i zapamiętanie materiału
 • używanie w niewielkim stopniu prawej półkuli (kolory, symbole, wyróżniki)

Minusy konspektów:

 • strata części informacji na skutek nieumiejętności selekcji
 • niewykorzystanie potencjału umysłu (wciąż króluje lewa półkula)

Notowanie w sposób konspektowy jest jak przesuwanie głazu z użyciem niewielkiej dźwigni.

Zobacz też : Efektywne notowanie

Mapy Myśli

Są to notatki graficzne, przypominające mapę. Mapy myśli stanowią schemat powiązań między słowami kluczowymi. Pozwalają na zapisanie całego obrazu informacji na jednej kartce. Słowa kluczowe są wyrazami, które niosą ze sobą największy ładunek informacji dla danej treści. Wyzwalają ciągi skojarzeń i połączeń między sobą.

Pozwala to na odtworzenie całej struktury wiedzy i ogromną oszczędność czasu. Stosowanie słów kluczowych eliminuje zbędne słowa, które w tradycyjnych notatkach wypełniają miejsce i stanowią nawet do 90% całego zapisu!

Notatki w postaci map myśli są czytelne, przejrzyste i oszczędzają czas. Za pomocą niewielkiej ilości słów i obrazów, można przedstawić ogromną ilość informacji. Mapy myśli wyrażają sposób, w jaki przetwarzane są informacje w umyśle człowieka. Tworzenie map myśli aktywizuje obie półkule mózgowe, dzięki czemu powstaje efekt synergii. Zwielokrotnia to możliwości umysłu, w tym zapamiętywanie informacji.

Zobacz też : Mapa myśli - zasady notowania

Plusy:

 • oszczędność od 50 do 90% czasu na notowanie i powtarzanie
 • łatwiejsze zapamiętywanie materiału
 • większe możliwości wykorzystania obrazów, kolorów, symboli a tym samym prawej półkuli mózgu
 • uwolnienie kreatywności
 • aktywność umysłu podczas notowania
 • nadają się do aktywnego powtarzania
 • atrakcyjność, mniejsze znudzenie podczas nauki
 • wgląd w całość zagadnienia, a nie pojedynczy fragment

Minusy:

 • wymaga wprawy
 • nieumiejętny dobór słów może spowodować stratę informacji
 • nie nadają się do notowania definicji i zdań, które muszą być dokładnie odtworzone

Notowanie za pomocą map myśli w kontekście nauki jest jak przesuwanie głazu z użyciem ogromnej dźwigni. Wkładasz niewiele wysiłku, a otrzymujesz wspaniały rezultat!

Wszystkie sposoby tworzenia notatek mają swoje wady i zalety. Dlatego najważniejsza jest umiejętność dopasowania techniki notowania do kontekstu. Jeden sposób może być najlepszy podczas słuchania wykładu, a jednocześnie może nie nadawać się do zapisu definicji.

Przykłady zastosowań wszystkich 3 typów notatek:

 • notatki streszczeniowe: cytaty, definicje, wzory, ważne stwierdzenia, przykłady
 • notatki konspektowe: wykład, webcast, film, książka
 • mapy myśli: uczenie się, przygotowanie do egzaminu czy pisania pracy, zbieranie materiału, burza mózgu, planowanie, książka, artykuł, film, webcast, przygotowanie przemówienia/prezentacji

Zobacz też : Jak stosować mnemotechniki w życiu codziennym

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)