Studenci objęci są programem stypendialnym! Wystarczy chcieć i stypendium można otrzymać! fot. fot. Fotolia

Jakie stypendium dla studentów?

Studenci to szczególnie uprzywilejowana grupa - mają dostęp do licznych zniżek, a także mogą ubiegać się o stypendium. Zobacz, o jakie stypendium możesz się ubiegać będąc studentem!
/ 06.12.2011 00:02
Studenci objęci są programem stypendialnym! Wystarczy chcieć i stypendium można otrzymać! fot. fot. Fotolia

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne przysługuje studentom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Trudna sytuacja materialna jest określona przez ustawę - dochód na jednego członka rodziny nie może być mniejszy niż 453,30 złotych i nie większy niż 782,60 złotych (do października 2011 roku granica wynosiła nie mniej niż 351 złotych i nie więcej niż 602 złote).

Jednak warto pamiętać, że ostateczne słowo w kwestii wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta ma rektor w porozumieniu z samorządem uczelni.

Również osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o stypendium socjalne. Jego wysokość uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności i ustala ją rektor uczelni.

Warto pamiętać, że studenci studiujący na kilku kierunkach tylko na jednym, wskazanym przez siebie, otrzymują stypendium - i to nie tylko socjalne!

Zobacz też: Jak zakwestionować egzamin

Stypendium mieszkaniowe

Niestety nowelizacja ustawy zlikwidowała odrębne stypendia mieszkaniowe. Wprowadziła za to dodatek do stypendium socjalnego - student studiów stacjonarnych będący w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne wzbogacone w dodatek finansowy z tytułu zamieszkania w akademiku lub innym obiekcie, o ile codzienny dojazd na uczelnię byłby niemożliwy lub utrudniłby studiowanie.

Zwiększone stypendium socjalne należy się także osobom mieszkającym np. z bezrobotnym mężem lub samotnych matek z dzieckiem.

Zapomogi

Zapomogi przyznawane są maksymalnie dwa razy do roku i może otrzymać je student, który przejściowo (z przyczyn losowych) znalazł się w trudnej sytuacji materialnej.

Zobacz też: Jak się efektywnie uczyć

Stypendia dla najlepszych studentów

Stypendium rektora

Stypendium rektora dla najlepszych studentów otrzymuje nie więcej niż 10% studentów danego kierunku i jest przyznawane na wniosek studenta. Liczy się nie tylko wysoka średnia, ale także wyniki naukowe, sportowe (wysokie wyniki w rywalizacji sportowej na szczeblu krajowym i międzynarodowym) lub artystyczne.

O stypendium rektora można ubiegać się od drugiego roku studiów.

Stypendia ministra edukacji

Stypendium ministra przydzielane jest studentom za wybitne osiągnięcia naukowe lub sportowe (tradycyjnie już trzeba mieć wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym). Wymagana średnia ocen to 4,5 (w skali 2-5), nie można także powtarzać roku.

Stypendium przyznawane jest na 10 miesięcy (wynosi koło 1000 złotych).

Zobacz też: Jak poznać i wykorzystać swój rodzaj pamięci

Stypendium na kierunkach zamawianych

Kierunki zamawiane, czyli takie, które resort nauki uznał za kluczowe dla gospodarki kraju (matematyczne, techniczne, przyrodnicze) mają dodatkowe stypendia dla najlepszych studentów. Dofinansowywane są one z funduszy Unii Europejskiej. Są to wysokie stypendia - wynoszą około 1000 złotych miesięcznie. Co ciekawe już od pierwszego orku można się o nie ubiegać - przyznawane jest na podstawie ocen ze świadectwa maturalnego!

O szczegóły najlepiej jednak pytać w dziekanacie - nie wszystkie uczelnie wygrały konkurs na dofinansowanie!

Diamentowy grant - specjalne stypendium dla studentów

Jest to stypendium przyznawane studentom po trzecim roku studiów jednolitych magisterskich lub absolwentom studiów licencjackich i inżynierskich. Będą oni mogli wziąć udział w ministerialnym konkursie naukowym i otrzymać dofinansowanie na badania naukowe. Takie stypendium otrzyma 100 osób.