POLECAMY

Jak zakwestionować egzamin?

Każdy z nas przystępuje w swoim życiu do kilku egzaminów. W tej chwili egzaminy czekają uczniów klasy szóstych, trzecich gimnazjum, maturalnych oraz studentów. Wynik egzaminu można zakwestionować, o ile ma się wątpliwości co do przebiegu egzaminu! Zobacz, o czym warto wiedzieć, aby zakwestionować egzamin!
Jak zakwestionować egzamin? fot. Fotolia

Podstawowe informacje o egzaminach

  • Każdy uczestnik egzaminu musi mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość. Jednak brak takiego dokumentu nie jest równoznaczny z brakiem możliwości podejścia do egzaminu - w szkołach tożsamość ucznia ma obowiązek potwierdzić w takich sytuacji nauczyciel.
  • Podstawową zasadą przy wejściu do sali, w której jest przeprowadzany egzamin jest zakaz wnoszenia telefonów komórkowych (należy je wyłączyć).
  • Egzamin ma się odbywać w ciszy i spokoju, każdy uczeń ma pracować samodzielnie. Ściąganie grozi niezdaniem - jeśli OKE udowodni, że praca była napisana niesamodzielnie lub pilnujący przyłapią ucznia na ściąganiu. Każdy uczeń ma osobny stolik, na którym ma prawo znajdować się tylko arkusz egzaminacyjny oraz przybory do pisania.
  • Jeśli uczeń nie mógł stawić się na egzamin z poważnych przyczyn (np. zdrowotnych) powinien napisać podanie do dyrektora szkoły (złożone najpóźniej w dniu egzaminu), do którego dołącza ważne dokumenty potwierdzające jego nieobecność (np. zaświadczenie lekarskie). Dyrektor szkoły informuje o tym dyrektora OKE, a ten w ciągu dwóch dni podejmuje ostateczną decyzję o wyznaczeniu lub nie wyznaczeniu dodatkowego terminu egzaminu.

Zobacz też: Jak zachowywać się na egzaminie

Zastrzeżenia odnośnie egzaminu

Zastrzeżenia odnośnie egzaminu muszę być zgłoszone w przeciągu dwóch dni od egzaminu. Dotyczą one przede wszystkim warunków egzaminu - jeśli nie był odpowiednich warunków uczeń ma prawo zgłosić zastrzeżenia odnośnie jego przebiegu. Dotyczy to takich sytuacji, jak np. brak ciszy, zacięcie się płyty podczas egzaminu z języka obcego, itp.

Zastrzeżenia zgłaszane są do dyrektora OKE, który rozpatruje je w przeciągu siedmiu dni od otrzymania zgłoszenia. Jego decyzja jest ostateczna.

Jak obejrzeć swój egzamin?

Aby obejrzeć swój egzamin należy zgłosić wniosek do dyrektora OKE z prośbą o udostępnienie pracy. Warto, aby każdy obejrzał swoją pracę - może okazać się, że punkty zostały źle policzone lub nie uwzględniono jakiejś odpowiedzi. Niestety problem z obejrzeniem egzaminu może być czysto logistyczny - egzaminu udostępniane są na miejscu, w siedzibie OKE.

Zobacz też: Przygotowania do matury

Jak wiemy, Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych jest osiem, więc wiele osób będzie musiało wyruszyć w długą trasę aby obejrzeć egzamin (np. uczniowie z województwa lubelskiego będą jechać aż do Krakowa).

Warto wiedzieć także, że arkusze egzaminacyjne przechowywane są jedynie pół roku!

Na obejrzenie pracy uczeń ma od kwadransa do pół godziny. Jeśli znajdzie nieprawidłowości powinien zakwestionować sposób wystawienia oceny - np. źle podliczone punkty. Każdy maturzysta powinien obejrzeć swój egzamin!

Zobacz też: Jak się efektywnie uczyć

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)