POLECAMY

Jak starać się o stypendium dla ucznia?

O stypendium może starać się każdy - zobacz, jakie stypendia są oferowane i jakie warunki należy spełnić, aby się o nie ubiegać!
Jak starać się o stypendium dla ucznia? fot. Fotolia

Stypendium socjalne

O stypendium socjalne może ubiegać się uczeń, którego dochód rodzinny nie przekroczył 315 złotych na osobę w miesiącu poprzedzającym czas składania wniosku. Miesięczna wysokość stypendium może wynosić od 72, 80 złotych do 182 złotych. Stypendium powinno zostać udzielone w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym - np. pokrycia kosztów zakupu podręczników lub w formie pokrycia kosztów udziału dziecka w zajęciach edukacyjnych.

Pracownik administracyjny może sprawdzić prawdziwość zaświadczeń o zarobkach rodziców lub oświadczeń o uzyskanej pomocy z innych źródeł.

Szczegółowe zasady przyznania stypendium ustala rada gminy.

Stypendium dla najlepszych uczniów

Najzdolniejsi lub najbardziej pilni uczniowie mogą ubiegać się o stypendium za wyniki w nauce. Aby je uzyskać należy mieć wysoką średnią i zachowanie co najmniej dobre w semestrze poprzedzającym okres, na który otrzymuje się stypendium.

Uczeń powinien złożyć wniosek o przyznanie stypendium do komisji stypendialnej, która następnie powinna opatrzyć wniosek własną opinią i przekazać dyrektorowi szkoły. Stypendium za wyniki w nauce wypłacane jest raz w semestrze, a jego wysokość ustala indywidualnie dyrektor.

Ważne, że uczeń może ubiegać się o stypendium po zakończeniu pierwszego roku nauki w danej szkole (np. gimnazjum, liceum)

Stypendium ministra edukacji

O stypendium przyznawane przez ministra edukacji mogą ubiegać się uczniowie, którzy:

  • są laureatami międzynarodowej olimpiady
  • są laureatami lub finalistami olimpiad przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim
  • są laureatami konkursu na pracę naukową zorganizowanego przez instytucję naukową
  • uzyskują najwyższe wyniki w nauce w szkole ponadgimnazjalnej
  • uzyskują wyniki sportowe na szczeblu krajowym lub międzynarodowym

Stypendium jest jednorazową gratyfikacją finansową i wynosi 3 tysiące złotych.

Zobacz też: Jak się efektywnie uczyć?

Stypendium premiera

Stypendium premiera mogą uzyskać uczniowie, którzy:

  • uczęszczają do szkoły, która uprawnia do podejścia do matury
  • uzyskali najwyższą średnią w szkole lub są szczególnie uzdolnieni w jednej z dziedzin (reszta ocen musi być co najmniej dobra)

Niestety stypendium ministra edukacji może uzyskać tylko jeden uczeń z danej szkoły i wynosi ono 258 złotych miesięcznie (wypłacane jest od września do czerwca).

Zobacz też: Jak rozplanować naukę w ciągu dnia

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)