Pasty do kanapek - 7 szybkich przepisów

Pasty na kanapki - 7 przepisów fot. Fotolia
Znakomicie zastąpią sery, wędliny czy dżemy. A robi się je łatwo i szybko.
Robert Grotkowski / 05.02.2015 11:03
Pasty na kanapki - 7 przepisów fot. Fotolia
Pa­sty ka­nap­ko­we to świet­ne uroz­ma­ice­nie na­sze­go me­nu. Ma­ją sa­me za­le­ty: są tań­sze od go­to­wych pro­duk­tów, zdrow­sze (bo bez che­micz­nych do­dat­ków) i smacz­niej­sze, bo zro­bi­my je z te­go, co chce­my i do­pra­wi­my tak, jak lu­bi­my. Po­ni­żej znaj­dziesz kil­ka pro­po­zy­cji sma­ko­wi­tych past.


Pasty na kanapki - 7 szybkich i pysznych przepisów:


1. Mus z orzechów i soczewicy

Składniki:
 • czerwona soczewica - 1 szk.
 • woda
 • sól, pieprz
 • orzechy włoskie lub ziemne - 4 łyżki
 • sok z cytryny
 • oliwa
 • musztarda
 • opcjonalnie - ostra mielona papryka
Sposób przygotowania:
 1. Szklan­kę czer­wo­nej so­cze­wi­cy za­lać 2 szklan­ka­mi wo­dy, po­so­lić, go­to­wać na wol­nym ogniu aż so­cze­wi­ca wchło­nie ca­ły płyn. 

 2. Wy­mie­szać z 4 łyż­ka­mi po­sie­ka­nych orze­chów (wło­skich, ewentualnie ziem­nych), do­dać 2 ły­żecz­ki 
so­ku z cy­try­ny, 
3 łyż­ki oli­wy i ły­żecz­kę musz­tar­dy.
 3. Zmik­so­wać na jednolitą ma­sę. Do­pra­wić do sma­ku so­lą, pie­przem i, jeśli lubisz pikantne pasty, mie­lo­ną ostrą pa­pry­ką.


2. Pasta oliwkowa

Składniki:
 • oliwki - 25 dag
 • oliwa
 • cebula
 • przecier pomidorowy
 • czosnek - 2 ząbki
 • sól
 • zioła prowansalskie
Sposób przygotowania:
 1. 25 dag wy­dry­lo­wa­nych oli­wek drob­no po­sie­kać, do­dać do nich 3 łyż­ki oli­wy, ze­szklo­ną na łyż­ce oli­wy ce­bu­lę, łyż­kę prze­cie­ru po­mi­do­ro­we­go i 2 roz­gnie­cio­ne ząb­ki czosn­ku.
 2. Ca­łość zmik­so­wać, do­pra­wić do sma­ku so­lą, ew. szczyp­tą ziół pro­wan­sal­skich.


3. Pasta z bakłażana

Składniki:
 • bakłażan
 • oliwa
 • czosnek - 2 ząbki
 • sól
 • tymianek
 • oregano
Sposób przygotowania:
 1. Ba­kła­ża­na po­kro­ić, opró­szyć so­lą, po 5 min opłu­kać. Po­sma­ro­wać oli­wą, wsta­wić na 25-30 min do pie­kar­ni­ka (180 st.).
 2. Wy­jąć, ostu­dzić, obrać, miąższ roz­gnieść lub zmik­so­wać.
 3. Do­dać 2 ząb­ki czosn­ku i łyż­kę oli­wy. Do­pra­wić so­lą, ty­mian­kiem lub ore­ga­no.


4. Pasta wenezuelska

Składniki:
 • kurczak - 30 dag
 • chili
 • koncentrat pomidorowy
 • czosnek - 1 ząbek
 • natka pietruszki
 • śmietana lub jogurt - 3-4 łyżki
Sposób przygotowania:
 1. 30 dag go­to­wa­ne­go mię­sa kur­cza­ka po­sie­kać, wy­mie­szać z 1/2 ły­żecz­ki mie­lo­nej chi­li, ły­żecz­ką kon­cen­tra­tu po­mi­do­ro­we­go, ząb­kiem czosn­ku, 2 łyż­ka­mi po­sie­ka­nej na­tki pie­trusz­ki i 3-4 łyż­ka­mi śmietany lub ni­sko­tłusz­czo­we­go jo­gur­tu.
 2. Do­pra­wić so­lą i pie­przem.


5. Hummus

Składniki:
 • ciecierzyca - 25 dag
 • sól
 • sok z cytryny
 • czosnek - 2 ząbki
 • pasta sezamowa tahini
 • natka pietruszki
Sposób przygotowania:
 1. 25 dag cie­cie­rzy­­­cy mo­czyć przez noc w wo­­­dzie, ugo­to­wać do mięk­ko­ści w świe­żej, oso­lo­nej wo­dzie, zmik­so­wać na gład­ką ma­sę.
 2. Do­dać sok z 1,5 cy­try­ny, 2 roz­gnie­cio­ne ząb­ki czosn­ku i 4 łyż­ki pa­sty se­za­mo­wej ta­hi­ni.
 3. Do­pra­wić do sma­ku, po­sy­pać na­tką.


6. Pasta czosnkowa: 

Składniki:
 • ziemniaki - 6-7 szt.
 • czosnek - 3 ząbki
 • twaróg - 15 dag
 • jogurt - 1/3 szk.
Sposób przygotowania:
 1. 6-7 ugo­to­wa­nych ziem­nia­ków ro­ze­trzeć na puree, do­dać 3 roz­gnie­cio­ne ząb­ki czosn­ku, 15 dag twa­ro­gu i 1/3 szklan­ki jo­gur­tu.
 2. Zmik­so­wać, do­pra­wić.


7. Pasta warzywna:

Składniki:
 • marchew - 2 szt.
 • cebula - 2 szt.
 • pietruszka - 1 szt.
 • por - 1 szt.
 • olej
 • pomidory - 2 szt.
 • bulion - 1/3 szk.
 • sól
 • przyprawy do smaku
Sposób przygotowania:
 1. 2 mar­chwie, 2 ce­bu­le, pie­trusz­kę i po­r oczy­ścić, po­kro­ić, pod­sma­żyć na ole­ju, prze­ło­żyć do ron­dla, do­dać 2 ob­ra­ne, po­kro­jo­ne po­mi­do­ry i 1/3 szklan­ki bulionu.
 2. Mieszając go­to­wać aż wy­pa­ru­je płyn.
 3. Ostu­dzić, zmik­so­wać, do­pra­wić so­lą i zio­ła­mi.


Czytaj także:

Redakcja poleca

REKLAMA