urlop fot. Fotolia

Urlop - jaki urlop ci przysługuje

Zobacz, czy przysługuje ci urlop wypoczynkowy, na żądanie lub okolicznościowy.
urlop fot. Fotolia

Urlop to czas wolny od pracy, który przysługuje pracownikowi i gwarantuje mu to Kodeks Pracy. W zależności od warunków i rodzaju umowy, urlop może być płatny lub bezpłatny. W Polsce urlop charakteryzuje się tym, że jest coroczny (np. pracownik zatrudniony na podstawie umowę o prace ma zwykle co roku 20 dni urlopowych). Urlop wg Kodeksu Pracy jest też nieprzerwany (pracownik może wykorzystać cały urlop od razu, ale może też go podzielić tak, by jedna z części nie była krótsza niż 14 dni). Urlop jest też płatny, jeśli tak stanowi umowa o pracę. Zobacz, z jakich rodzajów urlopów możesz skorzystać.

Jak napisać wniosek o urlop wypoczynkowy? 

Urlop wypoczynkowy

Urlop wypoczynkowy przysługuje pracownikowi, który zatrudniony jest na umowę o pracę. Podpowiadamy, co na temat urlopu mówi Kodeks Pracy, ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi oraz jak wygląda kwestia urlopu w przypadku kobiet, powracających z urlopu macierzyńskiego, czy wychowawczego. 

Zobacz wszystko na temat urlopu wypoczynkowego 

Urlop na żądanie

Urlop na żądanie to prawo do dnia wolnego na wypadek jakiegoś nieoczekiwanego zdarzenia losowego. Urlop na żądanie prześmiewczo określany jest też urlopem "kacowym" i często budzi wiele obiekcji u pracodawców. Pracownik ma prawo do skorzystania z 4 dni urlopu na żądanie w ciągu roku. Może te dni wykorzystać jednorazowo, raz na jakiś czas albo jednocześnie – jeden po drugim. Podpowiadamy, komu przysługuje oraz jak napisać wniosek o urlop na żądanie

Wszystko na temat urlopu na żądanie 

Urlop okolicznościowy

Urlop okolicznościowy to taka forma urlopu, która przysługuje pracownikowi tylko w związku z nadzwyczajnym wydarzeniem (np. ślubem, narodzinami dziecka, pogrzebem). Sprawdź, ile dni przysługuje w przypadku konkretnego zdarzenia.

Wszystko na temat urlopu okolicznościowego 

Urlop macierzyński

Pełny urlop macierzyński wynosi obecnie w Polsce 52 tygodnie, w tym 20 tygodni zarezerwowanych jest tylko dla matki, 6 tygodni to urlop dodatkowy, a 26-tygodniowy urlop to urlop rodzicielski. Podpowiadamy, jak napisać wniosek o urlop macierzyński.

Sprawdź, co powinnaś wiedzieć o urlopie macierzyńskim i jak napisać wniosek

Urlop wychowawczy

Urlop wychowawczy przysługuje w wymiarze do 3 lat. Kobieta może wykorzystać urlop tylko do ukończenia przez dziecko 4 roku życia. Wymiar urlopu wychowawczego nie zależy od ilości dzieci urodzonych w czasie jednego porodu. Zobacz, co jeszcze powinnaś wiedzieć na temat urlopu wychowawczego. 

Sprawdź wszystko na temat urlopu wychowawczego 

Urlop ojcowski

Urlop ojcowski (tacierzyński) to jedno z uprawnień rodzicielskich przewidzianych przez Kodeks pracy. W 2017 roku wymiar urlopu ojcowskiego nie ulega zmianie i wynosi 2 tygodnie. Zgodnie z art. 1823 pracownik ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia.

Sprawdź wszystko, co powinnaś wiedzieć o urlopie ojcowskim (tacierzyńskim)

Bądź na bieżąco z informacjami o pracy i urlopach 

Godzinna przerwa w czasie pracy na... seks. Radny złożył już wniosek w tej sprawie!Naukowcy już wiedzą, ile dni w tygodniu powinniśmy poświęcać na pracę. Ta cyfra cię zaskoczy!