Mieszkanie w darowiźnie czy w spadku

W jakiej formie najlepiej podarować synowi mieszkanie?
Mieszkanie w darowiźnie czy w spadku
Mamy z mężem mieszkanie spółdzielcze. Zapisaliśmy je w testamencie synowi. Co mamy zrobić w wypadku naszej śmierci, aby uniknąć zbędnych formalności. A może lepiej przekazać mieszkanie jako darowiznę? I jeszcze jedno – czy syn zapłaci za to podatek?
Maria K. z Darłowa

Inne skutki prawne powoduje rozporządzenie testamentowe, a inne darowizna. W wypadku przekazania synowi mieszkania testamentem, uzyska on do niego prawo dopiero po Państwa śmierci. Należy pamiętać, że w polskim prawie nie ma testamentów wspólnych. Musicie Państwo napisać (koniecznie odręcznie) dwa niezależne dokumenty. Syn natomiast będzie musiał potwierdzić prawo do spadku, w skład którego wchodzi mieszkanie, przed sądem rejonowym (wniosek o nabycie praw spadkowych kosztuje 50 zł) lub u notariusza (koszt 150 zł). Jeżeli przekażą Państwo mieszkanie w formie darowizny, stanie się on jego właścicielem już z momentem podpisania umowy (należy ją sporządzić u notariusza).

Syn będzie zwolniony z podatku od spadku i darowizn. Musi tylko zgłosić fakt otrzymania mieszkania do urzędu skarbowego.

Podstawa prawna: Kodeks cywilny, art. 888 i 949 i następ.; kodeks postępowania cywilnego, art. 669.

Porady prawne - forum >>
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)