1% podatku w rocznym rozliczeniu podatkowym

1% podatku w rocznym rozliczeniu podatkowym fot. Fotolia
Kiedy możemy przekazać nasz 1% podatku?
Milena Oszczepalińska / 05.03.2015 06:32
1% podatku w rocznym rozliczeniu podatkowym fot. Fotolia

Od kilku lat w rocznym rozliczeniu podatkowym można przekazać 1% swojego podatku na rzecz którejś z organizacji pożytku publicznego. Zrobienie tego jest bardzo proste i zajmuje dosłownie chwilę - wystarczy zaznaczyć odpowiedni kwadrat na formularzu rozliczeniowym i wpisać dane organizacji, dla której ma być przelany nasz 1%. Czy jednak zawsze można przekazać nasz 1% potrzebującym?

Czy na przekazaniu 1% traci podatnik?

Mimo tego, że możliwość przekazywania 1% podatku istnieje już od kilku lat, wciąż pojawiają się wątpliwości podatników, czy kwota 1% jest zabierana z ich własnych pieniędzy. Tak oczywiście się nie dzieje. Ten symboliczny 1% to część podatku, który musimy i tak zapłacić. Przekazanie go organizacji pożytku publicznego nie powoduje w żadnym stopniu uszczuplenia naszego przychodu. Może natomiast znacznie pomóc funkcjonować danej organizacji.

Czy każdy może przekazać swój 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego?

W zasadzie każdy podatnik, który rozlicza swoje przychody w danym roku i nie są one zwolnione z podatku, ma prawo przekazać 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Nie ma znaczenia, czy podatnik rozlicza się:
  • ryczałtowo;
  • zgodnie ze skalą podatkową (18% lub 32%) - niezależnie od tego, czy ma umowę o pracę, umowę cywilnoprawną (zlecenie bądź o dzieło) lub tzw. inne źródła dochodu;
  • za pomocą podatku liniowego.

Kiedy nie można przekazać 1% podatku w rocznym rozliczeniu podatkowym?

Niestety nie zawsze twoja wolna wola wystarcza do tego, by przekazać swój 1% podatku. Jeżeli w danym roku podatkowym osiągnęłaś niskie dochody, czyli takie, które mieszczą się w kwocie wolnej od podatku, nie możesz przekazać swoje 1% podatku, ponieważ w ogóle nie powinnaś go płacić. W takim przypadku cała suma zaliczek przekazywanych do ZUS-u w ciągu roku przez twojego pracodawcę musi być ci zwrócona. Jeżeli zatem suma podatku, jaką powinnaś zapłacić w danym roku równa jest 0, zrozumiałym jest, że nie możesz przekazać 1% z zera.

Czy można rozdzielić kwotę 1% podatku na rzecz kilku organizacji?

Nie ma takiej możliwości. Podatnik może przekazać 1% swojego podatku wyłącznie dla jednej organizacji. Może jednak zaznaczyć, na co konkretnie przekazuje pieniądze, np. jeśli wysyła je dla jakiejś fundacji, może wpisać, na jaki cel mają być one przekazane, np. na pomoc dla konkretnej osoby lub na zakup konkretnego sprzętu, remont budynku czy coś innego, co uważa za szczególnie ważne i co chce wesprzeć finansowo w tej konkretnej fundacji.

Gdzie można znaleźć listę organizacji pożytku publicznego?

Pełna lista wszystkich organizacji, dla których można przekazać swój 1% podatku, znajduje się na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Zobacz też: