Kwota wolna od podatku- rozliczenie za 2014 rok fot. Fotolia

Kwota wolna od podatku- rozliczenie za 2014 rok

Jak ją rozliczyć?
Milena Oszczepalińska / 03.03.2015 06:29
Kwota wolna od podatku- rozliczenie za 2014 rok fot. Fotolia
Podatek od kwoty wolnej można odliczać na dwa sposoby: albo odliczając każdego miesiąca zaliczki na podatek, zmniejszać je o 1/12 kwoty wolnej, albo raz w roku - w rocznym rozliczeniu podatkowym. Niezależnie od tego, jaki sposób wybierzemy, łączna wysokość podatku od kwoty wolnej będzie wynosić 556,02 zł w skali roku. Co to oznacza?

Kwota wolna od podatku a wysokość dochodów

Kwota wolna od podatku wynosi obecnie 3091 zł, a to oznacza, że jeśli ktoś w ciągu roku podatkowego zarobił nie więcej niż tę kwotę, nie powinien w ogóle odprowadzać podatku. Podatek dochodowy naliczany zostaje dopiero po uzyskaniu rocznego dochodu większego niż 3091 zł i jest naliczany od uzyskanej nadwyżki ponad tę kwotę.

Kto ma prawo do korzystania z kwoty wolnej od podatku?

Z tego przywileju korzystają jedynie ci podatnicy, którzy są opodatkowani podatkiem zgodnie ze skalą podatkową. To znaczy, że podatnicy, którzy rozliczają się na podstawie:
  • ryczałtu
  • karty podatkowej
  • podatku liniowego
nie mają prawa do korzystania z kwoty wolnej od podatku. Natomiast podatnicy, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą i rozliczają się na podstawie skali, to znaczą płacą podatek w wysokości 18 proc. lub 32 proc., mogą odliczać kwotę wolną od podatku.

Jak rozliczać kwotę wolną od podatku w przypadku posiadania kilku dochodów inaczej opodatkowanych?

Jeżeli podatnik w ciągu roku otrzymuje dochody z kilku źródeł i np. niektóre z nich są opodatkowane ryczałtowo, inne podatkiem liniowym a jeszcze inne według skali - może skorzystać z odliczenia kwoty wolnej od podatku, ale wyłącznie za dochód rozliczany według skali.

Jak należy rozliczyć kwotę wolną od podatku?

Kwota wolna od podatku wynosi obecnie 3091 zł. Rozliczamy ją jednak nie poprzez odjęcie tej kwoty od naszego dochodu, ale przez pomniejszenie naszego podatku o kwotę 556,02 zł, czyli o wysokość podatku od kwoty 3091 zł (dokładnie jest to podatek od kwoty 3089 zł, ale w przypadku kwoty 3091 zł podatek wynosiłby 36 gr, a jest zasada zaokrąglania podatku do pełnych złotówek - poniżej 51 gr następuje zaokrąglenie w dół, a od 51 gr w górę. Ponieważ podatek od kwoty 3091 jest niższy niż 51 gr, zaokrąglono go w dół, czyli wynosi 0 zł).

Przy dochodach niższych niż 3091 zł nie płacimy podatku w ogóle, a cała wysokość zaliczek, które zostały w ciągu roku odprowadzone od naszego dochodu, zostanie nam zwrócona.

Zobacz też: