podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości
Podatek od nieruchomości to podatek, który odprowadzają właściciele gruntów, budynków lub ich części, które mają wyodrębnioną księgę wieczystą. Podatek od nieruchomości jest podatkiem lokalnym. Wysokość podatku od nieruchomości ustalana jest przez każdą gminę. Podatek odprowadza się w czterech ratach.