Jakie są rodzaje cła? Jakie towary nie podlegają ocleniu?

Nie każdy towar jest objęty cłem. Są to towary związane z tak zwanym szczególnym przeznaczeniem. Dowiedz się, jakie produkty nie wymagają oclenia i poznaj rodzaje cła!
Jakie są rodzaje cła? Jakie towary nie podlegają ocleniu? fot. Fotolia

Cło to specjalna opłata, która jest nakładana przez państwo i ma związek z wywozem i przywozem towarów. Dotyczy tych osób, które przewożą produkty poza granice celne kraju, a także zajmują się tranzytem przez jego obszar celny. To ogólniki. Mówiąc bardziej szczegółowo, rozróżniamy cło importowe, cło eksportowe, cło tranzytowe, cło ochronne, cło fiskalne, a także cło ekspansywne. Czym różnią się od siebie poszczególne rodzaje? Jakie towary są zwolnione od cła?

Opis poszczególnych rodzajów cła

Rodzaj cła z podziałem ze względu na charakter ekonomiczny:

 • Cło ochronne. Ma za zadanie chronić państwową produkcję przed zagraniczną konkurencją.
 • Cło ekspansywne. Jego celem jest utrzymanie odpowiednio wysokich cen na rynku wewnętrznym.
 • Cło fiskalne. Ma za zadanie zapewnić państwu odpowiednie dochody.

Rodzaj cła z podziałem ze względu na kierunek ruchu towarów:

 • Cło importowe. Ma chronić produkcję krajową i zwiększać dochody państwa.
 • Cło eksportowe. Zazwyczaj nakładane na różnego rodzaju surowce, aby zachęcić przedsiębiorców do przetwarzania ich na terenie kraju. Dzięki niemu rosną ceny produktów krajowych za granicą. 
 • Cło tranzytowe. Obecnie nakładane niezwykle rzadko. Dawniej musieli je opłacać kupcy, którzy chcieli przejechać przez teren danego państwa.

Rodzaj cła z podziałem ze względu na sposoby określania wysokości ceł:

 • Cło specyficzne. Stawka określana jest w zależności od ilości danego towaru.
 • Cło ad valorem. Zostaje określone procentowo w stosunku do wartości towaru.
 • Cło mieszane. Ustalone w zależności od wartości i ilości towarów.

Jak wystawić fakturę korygującą?

Jakie towary są zwolnione od cła?

Nie każdy towar jest objęty cłem. Są to towary związane z tak zwanym szczególnym przeznaczeniem. Pomimo braku konieczności wnoszenia opłat, nadal pozostają one pod dozorem celnym. Oto ich lista:

 • towary przywożone w związku z zawarciem związku małżeńskiego,
 • towary przywożone do badań, prób oraz analiz,
 • paliwa w standardowych zbiornikach samochodów,
 • towary przywożone na rzecz ofiar katastrof i kataklizmów,
 • towary przywożone na rzecz organizacji charytatywnych
 • towary przywożone dla użytku osób niepełnosprawnych,
 • towary przywożone jako mienie osobiste,
 • dobra przewożone z powodu przeniesienia działalności gospodarczej,
 • materiały dydaktyczne i związane z działalnością naukową,
 • aparatura medyczna,
 • towary przeznaczone do użytku dyplomatów, a także sił zbrojnych i personelu NATO,
 • paliwo w statkach, środkach transportu kolejowego i samolotach.

Czytaj więcej na temat finansów

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)