Chore dziecko/fot. Fotolia

Fundacje działające na rzecz dzieci

Rodzice chorych dzieci znajdą tutaj bazę fundacji, stowarzyszeń i instytucji, które mają na celu niesienie pomocy najmłodszym pacjentom cierpiącym na rozmaite choroby.
/ 12.10.2012 09:26
Chore dziecko/fot. Fotolia
 • Fundacja na rzecz dzieci z przepukliną oponowo-rdzeniową i innymi wadami rozwojowymi „Spina”

ul. Tysiąclecia 39/15
40-875 Katowice
tel.: 503005408
e-mail: fundacja@spina.com.pl
www.spina.com.pl

Fundacja Spina ma polsko-norweskie korzenie. Jej celem jest wspieranie wszelkich inicjatyw na rzecz dzieci i dorosłych z przepukliną oponowo-rdzeniową oraz dzieci i dorosłych z innymi wadami rozwojowymi , realizowanych przez Służbę Zdrowia, organizacje pozarządowe oraz osoby prywatne, świadczące działalność na rzecz w/w osób, pomoc ich rodzinom oraz samodzielne podejmowanie takich inicjatyw. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 • Fundacja Marka Kamińskiego

Al. Grunwaldzka 212 
80-266 Gdańsk 
tel.: 58 554 45 22 
fax: 58 552 25 13
gadu-gadu: 18989771
e-mail: fundacja@kaminski.pl
www.kaminski.pl

Fundacja pomaga chorym dzieciom i młodzieży w pokonywaniu barier i realizacji ich marzeń. Poprzez swoje działania pragnie kształtować lepszą przyszłość człowieka w harmonii z naturą, otoczeniem i światem. Prowadzi projekty charytatywne, ekologiczne i edukacyjne.

 • Fundacja Krąg Przyjaciół Dziecka im. św. Józefa Kalasancjusza

ul. Gwintowa 3
00-704 Warszawa,
tel./fax: 22 651 03 98
e-mail: fundacja@pijarzy.pl
www.fundacja.pijarzy.pl

Fundacja dofinansowuje świetlice dla dzieci ze środowisk patologicznych i zagrożonych, wspiera finansowo dzieci chore dofinansowując rehabilitację, zakup sprzętu i leków, zbierając fundusze na pokrycie kosztów leczenia. Dofinansowuje wyjazdy dzieci z rodzin ubogich i wielodzietnych na obozy, kolonie, wycieczki szkolne i „zielone szkoły”, pomaga materialnie i rzeczowo, organizuje akcje charytatywne, prowadzi także warsztaty edukacyjne dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów.

 • Fundacja na rzecz dzieci z wadami serca Cor Infantis

ul. Nałęczowska 24
20-701 Lublin
tel./fax: (81) 533-73-55
tel.: 603-867-422; 665-089-541; 605-140-507
kontakt za pomocą formularza
www.corinfantis.pl

Fundacja Cor Infantis jest organizacją pozarządową zajmującą się szeroko rozumianą pomocą dzieciom z wrodzonymi wadami serca oraz ich rodzinom.

 • Fundacja "Wiatrak"

ul. Bołtucia 5
85-791 Bydgoszcz
tel.: 52 32-34-810
fax: 52 32-34-811
e-mail: sekretariat@wiatrak.org.pl
www.janpawelii.pl

Fundacja działa na rzecz rozwoju kultury i sztuki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych (jako jednej z form rehabilitacji), poprzez organizowanie wszelkiego rodzaju imprez kulturalnych i artystycznych wraz z ich dofinansowaniem, organizowanie wypoczynku i rekreacji sportowej dla dzieci, działalność naukowo-dydaktyczną, opiekę zdrowotną, przeciwdziałanie alkoholizmowi, nikotynizmowi, narkomanii i innym uzależnieniom.

 • Fundacja Wcześniak Rodzice-Rodzicom

ul. Rzymowskiego 30 lok. 423A
02-697 Warszawa
kom: 0601-252866

e-mail: wczesniak@wczesniak.pl
gg: 6201869

www.wczesniak.pl

Celem Fundacji Wcześniak Rodzice-Rodzicom jest wsparcie rodziców dzieci urodzonych przed 36. tygodniem ciąży. Cel ten realizowany jest przede wszystkim przez ułatwienie dostępu do informacji o wcześniakach oraz zapewnienie wsparcia przez kontakt z rodzicami, którzy przeszli tę samą drogę.

 • Fundacja Terapeutyczna „Pies dla Stasia” – dogoterapia społeczna

ul. Batalionów Chłopskich 76 lok. 52
01-308 Warszawa
e-mail: pies-dla-stasia@wp.pl
www.pies-dla-stasia.waw.pl

Specjalnością fundacji jest dogoterapia społeczna. W centrum jej zainteresowania są dzieci z rodzin alkoholowych, wielodzietnych, ubogich i niewydolnych wychowawczo. Organizuje zajęcia terapeutyczne z dziećmi niepełnosprawnymi lub wymagającymi wczesnego wspomagania rozwoju, jak również zajęcia edukacyjne z dziećmi zdrowymi, m.in. propagując bezpieczeństwo w kontaktach ze zwierzętami (profilaktyka pogryzień).

 • Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej  

ul. Narbutta 27 lok. 1,
02-536 Warszawa
tel.: (22) 848 07 60
kom.: 605 882 082, 601 228 073,

e-mail: fundacja@sercedziecka.org.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
www.sercedziecka.org.pl

Misją Fundacji Serce Dziecka jest propagowanie wiedzy o wadach serca, ich diagnozowaniu i leczeniu, wsparcie dla rodzin dzieci z wadami serca i współpraca z ośrodkami medycznymi i innymi organizacjami.

Zobacz też: Jak pomóc dziecku odchorować świnkę?

 • Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

Kredytowa 6 lok. 20
00-062 Warszawa
tel./fax: (22) 826 10 16
e-mail: pcyf@pcyf.org.pl
www.pcyf.org.pl

Celem fundacji jest wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży. Najwięcej możliwości skorzystania z zasobów Fundacji daje udział w organizowanych przez nią programach i projektach.

 • Fundacja Przyjaciółka

ul. Wiejska 19
00-480 Warszawa
tel. (22) 58 42 159, 58 42 289
e-mail: info@fundacja.przyjaciolka.pl
www.fundacja.przyjaciolka.pl

Zanim jeszcze powstała fundacja, z inicjatywy dziennikarzy tygodnika „Przyjaciółka” został utworzony fundusz stypendialny dla studiujących wychowanków domów dziecka. Fundacja Przyjaciółka powstała, aby realizować długoletnie programy pomocy, które w sposób wymierny i trwały mogą wpływać na poprawę trudnej sytuacji jej podopiecznych.

 • Fundacja Św. Jana Jerozolimskiego

ul. Królowej Aldony 13
03-928 Warszawa
tel.: 0 22 617 34 28

fax.: 0 22 616 13 95

e-mail: fundacjaswjana@wp.pl
www.fundacjaswjana.home.pl

Misją fundacji jest wyrównywanie szans społeczno-rozwojowo-edukacyjnych, rozwój duchowy dzieci i młodzieży z ubogich i patologicznych rodzin, a także wsparcie osób niepełnosprawnych i niewidomych.

 • Fundacja Piotr i Paweł „Radość Dzieciom”

ul. Tatrzańska 1, nr lok. 5
60-413 Poznań (dzielnica Poznań-Jeżyce)
e-mail: fundacja@piotripawel.pl
www.fundacjapiotripawel.pl

Celem fundacji jest niesienie pomocy dzieciom chorym lub wymagającym trudnych bądź drogich zabiegów medycznych lub leczenia, dzieciom szczególnie uzdolnionym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej, udzielanie pomocy szpitalom, placówkom, rodzinnym domom dziecka, rodzinom zastępczym, dziecięcym placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym.

 • Małopolskie Hospicjum dla Dzieci

ul. Czerwonego Kapturka 10
31-711 Kraków
Biuro:
os. Na Skarpie 66
(budynek Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego)
tel./fax: 12 643 72 21
e-mail: biuro@mhd.org.pl (można również skorzystać z formularza)
wolontariat: wolontariat@mhd.org.pl

Małopolskie Hospicjum dla Dzieci jest zespołem opieki paliatywnej działającym na terenie Krakowa i województwa małopolskiego. Prowadzi specjalistyczną opiekę nad nieuleczalnie chorymi dziećmi w miejscu ich zamieszkania, zapewnia rodzicom pomoc socjalną i prawną, a całej rodzinie opiekę i wsparcie.

 • Fundacja Świętego Mikołaja

tel.: (48 22) 825 03 90
tel./fax: (48 22) 625 17 14
tel.: (48 22) 408 84 10 - Teologia Polityczna
kom.: 669 241 424 - program stypendialny Solidarni
kom.: 791 793 022 - rodzinne domy dziecka i rodziny zastępcze
kom.: 609 020 421 - inne sprawy i Teologia Polityczna
poniedziałek - piątek, w godz. 9-17

e-mail: mikolaj@mikolaj.org.pl

www.mikolaj.org.pl
biuro (adres korespondencyjny):
ul. Marszałkowska 87 lok. 5
00-683 Warszawa

siedziba:
ul. Przesmyckiego 40
05-500 Piaseczno

Fundacja wspiera rodzinne domy dziecka, rodziny zastępcze, zdolną młodzież z ubogich rodzin, mamy na rynku pracy, samotne matki.

Zobacz też: Fenyloketonuria - wywiad

 • Fundacja Rodzić po Ludzku

ul. Nowolipie 13/15
Warszawa 00-150
tel.: (22) 887 78 76, 77, 78
tel.: (22) 887 78 76, 77, 78 w. 69
e-mail: fundacja@rodzicpoludzku.pl

www.rodzicpoludzku.pl

Fundacja działa na rzecz kobiet w ciąży i matek małych dzieci. Celem statutowym Fundacji Rodzić po Ludzku jest poprawa poziomu opieki okołoporodowej w placówkach położniczych w całej Polsce.

 • Fundacja „Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci”

Al. Wiśniowa 36

53-137 Wrocław

tel./fax: 71 367 51 09

e-mail: fundacja@hospicjum.wroc.pl

www.hospicjum.wroc.pl

Celem fundacji jest pozyskiwanie funduszy na działanie Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci – jedynego hospicjum dla dzieci na terenie całego województwa dolnośląskiego.

 • Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych „DAJ SZANSĘ” i Instytut Terapeutyczny

ul. Piskorskiej 11
87-100 Toruń
tel.: +48 (0) 56 648 23 63
fax: +48 (0) 56 659 91 43
e-mail: fundacja@fundacja-dajszanse.pl
www: www.fundacja-dajszanse.pl

Celem powołania fundacji było stworzenie warunków i kadry, aby rehabilitacja dzieci z uszkodzeniem mózgu mogła odbywać się w kraju, w Toruniu (nie w Anglii i USA jak dotychczas) – w warunkach domowych. Program obejmuje podstawowe filary usprawniania: terapię czuciowo-ruchową, intelektualną oraz dążenie do poprawy kondycji dziecka ze szczególnym uwzględnieniem żywienia i oddychania. Wykorzystywane są elementy metody Glenna Domana – ułożone w powtarzalne sesje ćwiczenia indywidualnie dopasowane do rozwoju neurologicznego dziecka.

 • Fundacja „Pożywienie – Darem Serca”

Al. Jana Pawła II 36c
00-141 WarszawaAdres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. i fax: (0 22) 654 41 11, 652 27 55, 652 27 59
e-mail: fpds@fpds.org.pl

www.fpds.org.pl

Celem fundacji jest dożywienie dzieci w wieku 5-16 lat, które ze względu na niewydolność wychowawczą lub materialną rodziny, czy ze względu na niewystarczające środki lub sztywne kryteria i procedury, nie zostały objęte rządowym lub gminnym programem pomocy. Podopiecznymi fundacji są dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, uczniowie warszawskich szkół specjalnych, uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej i świetlic środowiskowych, a także wychowankowie mazowieckich domów dziecka, rodzinnych domów dziecka, wychowankowie ośrodków opiekuńczo-wychowawczych oraz uczniowie z terenów wiejskich i małomiasteczkowych.

 • Fundacja Gajusz

90-406 Łódź
ul. Piotrkowska 17 (wejście D)
sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-17:00
tel./fax: +48 42 631 00 41
e-mail: biuro@gajusz.org.pl
www.gajusz.org.pl

Fundacja pomaga dzieciom przewlekle chorym z terenu województwa łódzkiego. Opiekuje się głównie pacjentami oddziału onkohematologii Szpitala Klinicznego nr 4 im. Marii Konopnickiej przy ul. Spornej w Łodzi. Prowadzi Hospicjum Domowe dla Dzieci Ziemi Łódzkiej i program pomocy prawnej dla dzieci ofiar wypadków komunikacyjnych na terenie całego kraju. Wspiera rozwój ruchu hospicyjnego w Armenii.

 • Fundacja KAIROS

ul. Sępia 2-6, 53-143 Wrocław
tel.: 717 242 263
fax: 717 242 264

e-mail: r.rybotycki@fundacjakairos.org
www.fundacjakairos.org

Działalność fundacji polega m. in. na niesieniu pomocy materialnej Domowi Małego Dziecka w Jaworze i Schronisku dla Kobiet i Matek z Dziećmi we Wrocławiu oraz organizacja korepetycji, edukacja artystyczna i kulturalna, wsparcie rzeczowe, prezenty świąteczne.

 • Fundacja Przyjaciele Szpitala Dziecięcego przy Litewskiej

ul. Marszałkowska 24
00-576 Warszawa
tel./fax: (22) 628 97 21
tel.: (22) 522 73 10
e-mail: fundacja@litewska.pl
www.litewska.pl Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Celem fundacji jest ratowanie życia i zdrowia dzieci poprzez ustanowienie wysokiego standardu w lecznictwie pediatrycznym w Polsce. Na co dzień Fundacja pomaga dzieciom ze Szpitala przy Litewskiej przez pozyskiwanie funduszy gotówkowych i rzeczowych w celu unowocześniania sprzętu medycznego, modernizację Szpitala, szkolenia personelu medycznego, a także stworzenie grupy wolontariuszy, którzy pomaga ją w opiece nad dziećmi.

 • Fundacja Dziecięca Fantazja

 ul. Kickiego 1
04-373 Warszawa
tel.: (22) 517 17 70
fax: (22) 517 17 71
e-mail: info@f-df.pl
www.f-df.pl

Na podstronie Dziecięce Fantazje zamieszczane są listy z marzeniami chorych dzieci, które Fundacja pragnie spełnić w najbliższej przyszłości. Darczyńcy są zachęcani do wybrania konkretnej fantazji, przy której urzeczywistnianiu chcieliby pomóc. W ten sposób mają pewność, że ich darowizna zostanie przeznaczona na spełnienie marzenia wybranego przez nich dziecka.

Zobacz też: Choroby rzadkie u dzieci - wywiad

 • Fundacja ARCHON+ „Dzieci Które Kochacie”

ul. Słowackiego 42/3E
32-400 Myślenice
tel./fax:+48 12 350 59 08
e-mail: fundacja@archon.pl
www.rodzinazastepcza.org

Misją fundacji jest niesienie wszechstronnej pomocy dzieciom osamotnionym, pozbawionym z różnych przyczyn opieki rodzicielskiej. Celem Fundacji ARCHON+ jest wspieranie rodzinnej opieki zastępczej dla osamotnionych dzieci.

 • Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier”

Al. Przyjaciół 8 lok. 1a
00-565 Warszawa
tel./fax: 022 849 96 62
e-mail: radafundacji@fpbb.pl
www.fpbb.pl

Głównym przesłaniem fundacji jest urzeczywistnianie idei wyrównywania życiowych szans przede wszystkim dzieciom niepełnosprawnym i osobom szczególnie dotkliwie pokrzywdzonym przez los.

 • Fundacja Orange

ul. Krasickiego 55/59, 02-608 Warszawa
tel.: 0 22 844 11 11
fax: 0 22 844 19 13
e-mail: fundacja@orange-tp.com
www.fundacja.orange.pl

Fundacja Orange działająca w imieniu jej fundatorów włącza się w ważne społecznie inicjatywy, finansuje i współfinansuje programy i projekty z zakresu edukacji, kultury, opieki zdrowotnej i wolontariatu, a także działalności charytatywnej na rzecz dzieci i młodzieży. Do najważniejszych realizowanych przez nią programów należą: Telefon do Mamy, Szkoła bez Przemocy, Dźwięki Marzeń.

 • Fundacja Polsat

ul. Ostrobramska 77
04-175 Warszawa
tel.: +48(22)514-55-55
fax: +48(22)514-47-30
e-mail: fundacja@polsat.com.pl
www.fundacjapolsat.pl

Fundacja stworzyła system szybkiej i skutecznej reakcji na prośby o pomoc. Informacje otrzymywane od rodziców są weryfikowane, a następnie ich podania są rozpatrywane według ustalonych kryteriów. Pieniądze przeznaczane są na zabiegi, operacje, terapie i rehabilitacje.

 • Fundacja Mam Marzenie

ul. Św. Krzyża 7, 31-028 Kraków
tel./fax: 012 426 31 11
e-mail: fundacja@mammarzenie.org
www.mammarzenie.org

Celem fundacji jest udzielanie pomocy rodzicom i dzieciom w trudnej sytuacji życiowej, a w szczególności spełnianie marzeń polskich dzieci cierpiących na choroby zagrażające ich życiu, bez względu na miejsce zamieszkania, pochodzenie społeczne i status majątkowy zgodnie z ideą niesienia w życie chorego dziecka nadziei, siły i radości.

 • Fundacja Ewy Błaszczyk „Akogo?”

ul. Podleśna 4
01-673 Warszawa
tel.: (22) 832 19 13
fax: (22) 832 87 34
e-mail: fundacja@akogo.pl
www.akogo.pl

Celem Fundacji Ewy Błaszczyk „Akogo?” jest pomoc dzieciom po ciężkich urazach mózgu, często przebywających w śpiączce oraz wybudowanie pierwszej w Polsce kliniki przy oddziale Rehabilitacji Neurologicznej w Centrum Zdrowia Dziecka – Centralnym Szpitalu Dziecięcym w Polsce, gdzie te najcięższe przypadki trafiają.

 • Fundacja Dzieci Niczyje

ul. Katowicka 31
03-932 Warszawa
tel./fax: 22 616 02 68. 22 616 03 14
e-mail: fdn@fdn.pl
www.fdn.pl
Godziny pracy sekretariatu: poniedziałek - piątek 8.00-16.00

Celem fundacji jest ochrona dzieci przed krzywdzeniem oraz pomoc dzieciom krzywdzonym, ich rodzinom i opiekunom. W placówkach prowadzonych przez Fundację udzielana jest pomoc psychologiczna, medyczna i prawna ofiarom krzywdzenia i ich opiekunom.

 • Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”

Biuro Zarządu
ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa (gm. Bielany)
fax: 22 448 71 77
e-mail: fundacja@dzieciom.pl
www.dzieciom.pl
Numer telefonu dla PODOPIECZNYCH:
22 486 96 99

Misją Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” jest realizacja ogólnokrajowego Programu „Zdążyć z Pomocą” pod patronatem prof. Zbigniewa Religi. Fundacja otacza opieką dzieci chore i niepełnosprawne z terenu całej Polski, a także Grupy Zadań OPP (Organizacji Pożytku Publicznego).

 • Fundacja MATIO

ul. Celna 6
30-507 Kraków
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9 - 17
tel./fax: 12 292-31-80
sprawy pilne: 697 145 430
e-mail: krakow@mukowiscydoza.pl
Biuro: m.mleczko@mukowiscydoza.plTen adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
gg: 1004780
www.mukowiscydoza.pl

Fundacja MATIO jest niezależną organizacją mającą na celu niesienie pomocy dzieciom i chorym dorosłym dotkniętym tą nieuleczalną chorobą oraz ich rodzinom. Fundacja chce współpracować ze wszystkimi ośrodkami naukowymi, w Polsce i za granicą, zajmującymi się problemami związanymi z leczeniem mukowiscydozy.

Zobacz też: Gdy dziecko nie chce brać leków

 • KidProtect.pl

ul. Dzielna 21/83
01-029 Warszawa
tel./fax: 22 636 73 04
e-mail: fundacja@kidprotect.pl
www.kidprotect.pl

Celem fundacji jest zapobieganie patologiom społecznym, a w szczególności przestępczości seksualnej, pomoc społeczna i działalność charytatywna na rzecz dzieci i rodzin dotkniętych patologiami społecznymi zwłaszcza na te seksualnym, działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, a w szczególności przestępczości seksualnej skierowanej przeciwko dzieciom.

 • Fundacja Dzieci Żywione Inaczej przy Centrum Zdrowia Dziecka

Al. Dzieci Polskich 20
04-730 Warszawa
tel.: (22) 815 75 16
fax: (22) 815 75 17
e-mail: biuro@dziecizywioneinaczej.pl
www.dziecizywioneinaczej.pl

Celem fundacji jest pomoc dzieciom przewlekle żywionym pozajelitowo i dojelitowo oraz ich rodzinom, zwłaszcza dzieciom porzuconym przez rodziny biologiczne. Zapewniamy dzieciom przewlekle lub nieuleczalnie chorym dodatkową opiekę w szpitalu, dzięki czemu dzieci te lepiej rozwijają się emocjonalnie, fizycznie i psychicznie. Pomagamy znaleźć rodziny zastępcze lub adopcyjne dla dzieci.

 • Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo

ul. Jezuicka 4/9
20-113, Lublin
tel.: 81 534 66 31
fax: 81 532 90 18
e-mail: biuro@fsd.lublin.pl
www.fsd.lublin.pl

Fundacja prowadzi działania na rzecz wychowania oraz edukacji dzieci i młodzieży, zajmuje się pomocą społeczną, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniem szans tych rodzin i osób, ochroną i promocją zdrowia, prowadzeniem placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego.

 • Fundacja Bank Mleka Kobiecego

ul. Mokotowska 24
00-561 Warszawa
tel.: 600 93 85 27
kom.: 501 40 57 61
e-mail: bankmleka@bankmleka.pl
www.bankmleka.pl

Celem fundacji jest prowadzenie działalności edukacyjnej i promocyjnej w zakresie naturalnego sposobu odżywiania noworodków i niemowląt oraz ich równego dostępu do naturalnego pokarmu, jakim jest mleko kobiece, wspieranie i pomoc w przedsięwzięciach służących ochronie życia i zdrowia dzieci oraz działania na rzecz stworzenia specjalistycznych placówek typu Bank Mleka Kobiecego.

 • Fundacja Trzeba Marzyć

Aleja Niepodległości 811
81-704 Sopot
kom.: +48 602 208 429
fax: +48 602 141 561
e-mail: trzebamarzyc@trzebamarzyc.org
www.trzebamarzyc.org

Fundacja spełnia marzenia dzieci, których życie jest zagrożone, objętych opieką paliatywną oraz tych, które zostały trwale okaleczone.

 • Fundacja Ernst & Young

Rondo ONZ 1
00–124 Warszaw
e-mail: Fundacja@pl.ey.com
www.ey.com/PL/pl/About-us/Corporate-Responsibility/Fundacja

Fundacja Ernst & Young powstała by pomagać dzieciom szczególnie pokrzywdzonym przez los. Koncentruje się na rodzinnych formach opieki nad najmłodszymi, którzy utracili swoje naturalne rodziny. Współpracuje z Rodzinnymi Domami Dziecka (RDD), rodzinami zastępczymi (RZ), instytucjami państwowymi oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz dzieci osieroconych.

 • Fundacja Vive Serce Dzieciom

ul. K. Olszewskiego 6
25-663 Kielce
e-mail:
grazyna.jarosz@vive.com.pl
fundacja@vive.com.pl
tel.: 0 41 347 63 50 w.107
kom.: 0 660 663 695
fax: 041 347 63 55

Celem fundacji Vive Serce Dzieciom jest niesienie pomocy pedagogiczno-terapeutycznej, finansowej i materialnej dzieciom, w szczególności dzieciom chorym, niepełnosprawnym, niedołężnym, nieuleczalnie i przewlekle chorym oraz upowszechnianie wśród dzieci sportu.

 • Fundacja „Przyszłość dla Dzieci”

Olsztyn, ul. Tracka 5
tel.: 89 539 74 04
e-mail: fundacja@gazetaolsztynska.pl
www.przyszloscdladzieci.org

Fundacja finansuje badania, zabiegi, operacje, leki, przejazdy i pobyty w placówkach leczniczych. Pomaga także dzieciom i młodzieży z domów dziecka i rodzin w trudnej sytuacji finansowej.

 • Fundacja Pomocy Dzieciom w Żywcu

ul. Witosa 3
34-300 Żywiec
tel.: 33 861 - 09 - 85
fax: 33 860 - 25 – 13
e-mail: fundacjapm@go2.pl
www.fpd.ig.pl

Celem fundacji jest niesienie pomocy potrzebującym dzieciom i młodzieży w leczeniu, rehabilitacji, edukacji i ich trudnej sytuacji rodzinnej. Terenem działania Fundacji jest cała Polska, niemniej jednak jej działania skupiają się głównie na terenie woj. śląskiego, a zwłaszcza powiatu żywieckiego.

 • Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci

ul. Agatowa 10
03-680 Warszawa
tel.:  22 678 16 11, 22 678 17 11
fax:  22 678 99 32
e-mail: poczta@hospicjum.waw.pl
www.hospicjum.waw.pl

Działalność fundacji to nieodpłatne wspieranie i świadczenie opieki paliatywnej nad dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi ze schorzeniami ograniczającymi życie i ich rodzinami, obejmującej fizyczne, emocjonalne, społeczne i duchowe elementy, które mają podnieść jakość życia chorego. Opieka obejmuje leczenie nieprzyjemnych objawów, niesienie ulgi i wytchnienia rodzinie oraz wsparcie w czasie umierania i w okresie żałoby.

 • Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Uśmiech Nadziei”

Adres: 62-213 Łopienno 119
tel.: 061 427-08-90
kontakt za pomocą formularza
www.usmiechnadziei.org

Głównym celem Stowarzyszenia jest wspomaganie działalności Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety w Łopiennie.

 • Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi „GEN”

ul. Okrężna 6
62-090 Krzyszkowo
Rokietnica
e-mail: gen@gen.org.pl
www.gen.org.pl

Celem Stowarzyszenia jest wszechstronna pomoc dzieciom z rzadkimi zaburzeniami genetycznymi, ich rodzinom, opiekunom i specjalistom, organizowanie i prowadzenie różnych form lecznictwa, edukacji, rehabilitacji, opieki i pracy na rzecz dzieci z rzadkimi zaburzeniami genetycznymi.Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 • Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce

ul. Puławska 232
02-670 Warszawa
tel.: +48 22 622 16 72
mail: info@wioskisos.org
www.sos-wd.org

SOS Wioski Dziecięce w Polsce to pozarządowa organizacja dobroczynna, która opiekuje się dziećmi opuszczonymi, osieroconymi oraz tymi z rodzin dysfunkcjonalnych.

 • Podwójny Uśmiech”. Stowarzyszenie na rzecz bliźniąt

ul. Grochowska 56/76
04-282 Warszawa
tel.: 022-409 09 77
fax: 022-409 09 77
e-mail: klub@blizniaki.net
www.blizniaki.net

„Podwójny Uśmiech” Stowarzyszenie na rzecz bliźniąt (dawniej Stowarzyszenie Internetowy Klub Bliźniaka”) jest apolitycznym dobrowolnym zrzeszeniem rodziców bliźniąt, którzy chcą dzielić się z innymi podwójnymi rodzicami wiedzą na temat specyficznego wychowywania bliźniąt, wymieniać się doświadczeniami, wspierać przyszłych i początkujących rodziców bliźniąt oraz popularyzować sieć internetową jako źródło informacji i kontaktów.

Zobacz też: Choroby dziecięce - kompendium