POLECAMY

Kiedy zwrócić się o pomoc do rzecznika konsumentów?

Masz problem z reklamacją towaru lub usługi? Możesz zwrócić sie o pomoc do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów. Nie tylko ci doradzi, ale pomoże w napisaniu pozwu do sądu, a nawet wystąpić w sądzie. Sprawdź, w jakich sprawach możesz wystąpić do rzecznika i jak to zrobić.
/ miesiąc temu
Kiedy zwrócić się o pomoc do rzecznika konsumentów? fot. Adobe Stock

Zgodnie z przepisami, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podejmuje działania, jeśli zostaną naruszone zbiorowe interesy konsumentów Natomiast w sprawach indywidualnych bezpłatną pomoc prawną konsumenci mogą uzyskać m. in. u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów.

Co może rzecznik konsumentów?

Rzecznik Praw Konsumentów:

 • udziela bezpłatnych porad i informacji prawnych,
 • występuje do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
 • pomaga przy dochodzeniu roszczeń na drodze sądowej,
 • wytacza powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępuje, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów,
 • współpracuje z miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi.

Za pośrednictwem rzecznika można także składać wnioski w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa.

W sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów rzecznik jest oskarżycielem publicznym.

Przedsiębiorca, do którego zwrócił się rzecznik konsumentów, ma obowiązek udzielić mu wyjaśnień i informacji w sprawie, w której interweniował, oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika.

Z jakimi sprawami można zwracać się do rzecznika konsumentów?

Do rzecznika konsumentów możesz się zwrócić w sprawie:

 • sprzedaży konsumenckiej czyli krótko mówiąc – zakupów. Nie ma znaczenia, czy zrobiłaś je w normalnym sklepie, czy poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość (np. kupiłaś sukienkę przez Internet);
 • usług telekomunikacyjnych (np. otrzymałaś zbyt wysoki rachunek za rozmowy telefoniczne, operator odmówił podłączenia internetu);
 • usług turystycznych (np. biuro podróży nie zapewniało standardów hotelowych, wbrew zawartej umowie, zmieniło cenę przed rozpoczęciem imprezy ),
 • usług przewozowych (np. w sprawie odszkodowania za opóźnienie pociągu, odwołanie lotu, odmowa wzięcia na pokład, utrata bagażu) ewentualnie bagażu)
 • umów przewozu przesyłek towarowych – czyli usług kurierskich.

Rzecznik konsumentów rozwiązuje także problemy dotyczące:

 • usług edukacyjnych (związanych z szeroko rozumianym kształceniem - wszelkimi kursami np. językowymi, odpłatną nauką na uniwersytecie, gdzie przejawem niezadowolenia konsumenta może być zwiększenie czesnego w toku studiów),
 • usług finansowych (sprawy związane z kredytami, prowizjami, kartami płatniczymi etc.)
 • umów deweloperskich (np. nieoddanie przez dewelopera nieruchomości do użytku w wyznaczonym terminie),
 • pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,
 • dostarczania energii, gazu i wody (np. nieprawidłowo naliczone opłaty, niedotrzymanie parametrów jakościowych),
 • spraw związanych z usługami sportowo-rekreacyjnymi (np. reklamacja zajęć aerobiku w klubie fittness),
 • usług fachowców (np. wady w wykonaniu prac, opóźnienie z pracach).

Możesz się do niego zwrócić także, jeśli uważasz, że sprzedawca stosuje niedozwolone klauzule (np. w umowie z operatorem są zawarte postanowienia rażąco naruszające twoje prawa) lub niedozwolone praktyki rynkowe .

Jak się skontaktować z rzecznikiem konsumentów?

Jeśli potrzebna ci pomoc, możesz zadzwonić na Infolinię Konsumencką: 801 440 220 oraz 22 290 89 16, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00. ewentualnie skontaktować się z nim osobiście (urzęduje w budynku starostwa powiatowego lub urzędzie miasta). Aby znaleźć  kontakt do rzecznika konsumentów najbliższego miejscu zamieszkania, warto skorzystać z internetowej wyszukiwarki instytucji udzielających pomocy konsumenckiej np. UOKIKu – www.uokik.gov.pl - wpisując kolejno: zagadnienie (z czym masz problem), województwo i miasto.

Za poradę rzecznika konsumentów nic nie płacisz!

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)