dwie osoby w biurze rozmawiają z urzedniczką fot. Adobe Stock

Rzecznik konsumentów – jakimi sprawami się zajmuje?

Masz problem z reklamacją towaru lub usługi? Możesz zwrócić sie o pomoc do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów. Nie tylko ci doradzi, ale pomoże w napisaniu pozwu do sądu, a nawet wystąpić w sądzie. Sprawdź, w jakich sprawach możesz wystąpić do rzecznika i jak to zrobić.
Alicja Hass / 31.10.2018 16:46
dwie osoby w biurze rozmawiają z urzedniczką fot. Adobe Stock

Zgodnie z przepisami, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podejmuje działania, jeśli zostaną naruszone zbiorowe interesy konsumentów Natomiast w sprawach indywidualnych bezpłatną pomoc prawną konsumenci mogą uzyskać m. in. u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów.

Co może rzecznik konsumentów?

Rzecznik Praw Konsumentów:

 • udziela bezpłatnych porad i informacji prawnych,
 • występuje do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
 • pomaga przy dochodzeniu roszczeń na drodze sądowej,
 • wytacza powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępuje, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów,
 • współpracuje z miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi.

Za pośrednictwem rzecznika można także składać wnioski w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa.

W sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów rzecznik jest oskarżycielem publicznym.

Przedsiębiorca, do którego zwrócił się rzecznik konsumentów, ma obowiązek udzielić mu wyjaśnień i informacji w sprawie, w której interweniował, oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika.

Co zrobić, gdy… sprzedawca nie chce uznać reklamacji

Z jakimi sprawami można zwracać się do rzecznika konsumentów?

Do rzecznika konsumentów możesz się zwrócić w sprawie:

 • sprzedaży konsumenckiej czyli krótko mówiąc – zakupów. Nie ma znaczenia, czy zrobiłaś je w normalnym sklepie, czy poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość (np. kupiłaś sukienkę przez Internet);
 • usług telekomunikacyjnych (np. otrzymałaś zbyt wysoki rachunek za rozmowy telefoniczne, operator odmówił podłączenia internetu);
 • usług turystycznych (np. biuro podróży nie zapewniało standardów hotelowych, wbrew zawartej umowie, zmieniło cenę przed rozpoczęciem imprezy ),
 • usług przewozowych (np. w sprawie odszkodowania za opóźnienie pociągu, odwołanie lotu, odmowa wzięcia na pokład, utrata bagażu) ewentualnie bagażu)
 • umów przewozu przesyłek towarowych – czyli usług kurierskich.

Rzecznik konsumentów rozwiązuje także problemy dotyczące:

 • usług edukacyjnych (związanych z szeroko rozumianym kształceniem - wszelkimi kursami np. językowymi, odpłatną nauką na uniwersytecie, gdzie przejawem niezadowolenia konsumenta może być zwiększenie czesnego w toku studiów),
 • usług finansowych (sprawy związane z kredytami, prowizjami, kartami płatniczymi etc.)
 • umów deweloperskich (np. nieoddanie przez dewelopera nieruchomości do użytku w wyznaczonym terminie),
 • pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,
 • dostarczania energii, gazu i wody (np. nieprawidłowo naliczone opłaty, niedotrzymanie parametrów jakościowych),
 • spraw związanych z usługami sportowo-rekreacyjnymi (np. reklamacja zajęć aerobiku w klubie fittness),
 • usług fachowców (np. wady w wykonaniu prac, opóźnienie z pracach).

Możesz się do niego zwrócić także, jeśli uważasz, że sprzedawca stosuje niedozwolone klauzule (np. w umowie z operatorem są zawarte postanowienia rażąco naruszające twoje prawa) lub niedozwolone praktyki rynkowe .

Jak się skontaktować z rzecznikiem konsumentów?

Jeśli potrzebna ci pomoc, możesz zadzwonić na Infolinię Konsumencką: 801 440 220 oraz 22 290 89 16, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00. ewentualnie skontaktować się z nim osobiście (urzęduje w budynku starostwa powiatowego lub urzędzie miasta). Aby znaleźć  kontakt do rzecznika konsumentów najbliższego miejscu zamieszkania, warto skorzystać z internetowej wyszukiwarki instytucji udzielających pomocy konsumenckiej np. UOKIKu – www.uokik.gov.pl - wpisując kolejno: zagadnienie (z czym masz problem), województwo i miasto.

Za poradę rzecznika konsumentów nic nie płacisz!

Zobacz!
30 mln zł kary dla operatora telekomunikacyjnego za bezprawne przedłużanie umów!

Podwyżki polis OC to zmowa ubezpieczycieli? UOKiK sprawdza, czy nie doszło do nadużyć!