skarga

Skarga
Skarga w języku prawnym to środek kontroli w postępowaniu administracyjnym. Skarga przysługuje każdemu podmiotowi. Przedmiotem skargi może być zaniechanie, zaniedbanie lub złe wykonywanie zadań przez organy państwowe i instytucje, naruszenie praworządności lub interesów skarżących oraz sposób załatwiania spraw skarżących przez organy lub instytucje.

Redakcja poleca

REKLAMA