konsument

Konsument
Konsument to osoba fizyczna dokonująca czynności nie związanej z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Jakie prawa ma konsument, czym jest gwarancja, jak postępować w przypadku reklamacji i szereg innych pojęć związanych z prawami konsumenta.