Seans spirytystyczny

Seans podczas którego medium łączy się ze światem nadprzyrodzonym. Seanse tego typu były bardzo popularne na przełomie XIX i XX wieku, kiedy to ludzie bardzo pragnęli poznać tzw. życie po drugiej stronie. Medium za pomocą specjalnych zdolności miała możliwość porozumiewania się z duszami tych, którzy już odeszli, mogła przekazywać wiadomości od nich ludziom, którzy pozostali na ziemi.