POLECAMY

Słownik po godzinach

Remedia

Są "lekarstwem" na niewłaściwy przepływ energii w naszej przestrzeni życiowej.  

Pozwolą one pozbyć się wszystkiego, co nam przeszkadza w osiąganiu sukcesów. Do remediów zaliczamy: przedmioty związane z pięcioma elementami, przedmioty związane z tradycją (podkowa, obraz święty), światło, dźwięk, kolor, obiekty w ruchu ożywiające energię, żywe stworzenia, dzieła sztuki, remedia typowo feng shui (dzwonki, flety, wachlarze) oraz talizmany i amulety.