Partia koloru

Przędza ufarbowana w jednej barwnej kąpieli.